8/12/2021

Pasrah lan Ihtiyar Ngadhepi Gerah , Saras lan Pati – Khutbah Jum’at Basa Jawa

Kathah tiyang sami gerah, saras lan pati amargi pagebluk Covid-19, mila mangga sami netepi dhawuh saking Allah, rasul lan ulil amri. Ampun sembrana lan kumalungkung. Manungsa punika boten gadhah daya lan kekiyatan kejawi saking Ngarsa Dalem Allah SWT.

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَتِ وَالنُّوْرِ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ,أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِءُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُالْحُسْنَى, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اَللّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ: اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنُ رَحِمَكُمُ اللهُ, اُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِى بِتَقْوَى اللهِ, اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُمْ مُّسْلِمُوْنَ. وَقَالَ رَبُّكُمْ فِى الْقُرْانِ الْكَرِيْمِ اَعُوْذُبِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: يَأَيُّهَاالَّذِيْنَ اَمَنُوا اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُوااللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ 

 

Kaum muslimin jemaah shalat Jum’at Rahimakumullah 

Pertama lan ingkang paling utami kawula wasiat khususipun dhateng pribadi kula piyambak lan sumrambah dhumateng panjenengan sedaya, mangga kita sami ningkataken iman lan taqwa dhumateng Allah subhanahu wa ta'ala, inggih punika kanthi nindakaken dhawuh- dhawuhipun Allah lan nilar awisanipun Gusti Allah, mugi-mugi kita tansah linuberan welas asih saking Gusti Allah, sehingga kita tansah saras lan wilujeng sangking pagebluk Covid-19. 

 

Kaum muslimin jemaah shalat Jum’ah Rahimakumullah 

Zaman sak punika kita tasih wonten ing kawontenan pagebluk Covid-19 ingkang nggegirisi tumrap gesangipun manungsa. Amargi wonten ing pundi papan panggenan, kita mirsani gendera pethak lan wonten tanda belasungkawa, tandanipun wonten tiyang ingkang seda. Lan prasasat saben wekdal kita mireng pawartos tiyang ingkang seda. Kejawi saking punika, kathah tiyang ingkang nandang gerah, leres ingkang gerah mertamba wonten griya sakit, wonten ingkang nindakaken karantina wonten panggenan ingkang dipun cawisaken dening pamerintah lan wonten ingkang isoman. 

 

Kanthi mekaten kathah ingkang sehat lan wonten ingkang tambah gerah akhiripun seda. Kanthi kawontenen punika, ngemutaken dhumateng kita sedaya, bilih gesang lan pejah punika sampun dipun tentukaken dening Allah subhanahu wa ta'ala:

 

 كُلُّ نَفْسٍ ذَاۤىِٕقَةُ الْمَوْتِۗ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ 

 

“Saben-saben awak-awakan iku mesthi bakal ngicipi pati, tumuli marang panggonan kang Ingsun kersakake sira kabeh bakal dibalekake”. (QS. Al Ankabut: 57) 

 

Lan wonten ing ayat sanesipun Allah ngendika:

 

 وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌۚ فَاِذَا جَاۤءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ 

 

 “Saben-saben umat nduweni wates wektu, mula yen wis teka wektune, dheweke ora bisa ngundurake sedhela wae lan (uga) ora bisa ngajokake”. (QS. Al A’rof: 34)

 

 قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا اِلَّا مَا شَاۤءَ اللّٰهُ ۗ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۚاِذَا جَاۤءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ 

 

“Dhawuha sira! Ingsun ora kuwasa nekakake kemelaratan lan (uga) ora kemanfangatan marang awak ingsun, kejaba kang dikersakake Gusti Allah, saben-saben umat duweni ajal. Nalikane wis teka ajale dheweke kabeh, mula dheweke kabeh ora bisa ngundurake sethithik wae lan (uga) ora bisa ndhisikake”. (QS. Yunus: 49) 

 

Kanthi kawontenan pagebluk lan saking pangandikanipun Gusti Allah, boten ateges kita tumuli namung pasrah dhumateng Gusti Allah, nanging kita sampun dipun paringi akal dening Gusti Allah, supados dipun ginakaken kagem mikiraken saking sedaya kedadosan ing alam dunya. Kita kedah usaha dan ikhtiar, supados tansah dipun paringi kesarasan, kawilujengan, tebih saking balak lan billahi. Allah sampun ngendika wonten Alquran:

 

 اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْۗ وَاِذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْۤءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚوَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ 

 

“Sak temene Gusti Allah ora ngowahi kahanane sawijine kaum, nganti kaum iku dhewe kang ngowahi marang kahanane kang ana ing awake dhewe. Lan nalikane Gusti Allah ngersakake kecingkrangan ing atase sawiijine kaum, mula ora ana kang bisa nulak, lan babar pisan ora ana pangayom tumrap dheweke kabeh kejaba mung Panjenengane”. (QS. Arro’du: 11) 

 

Kanthi makaten gesang lan pejah punika sampun dados qodratipun Allah, nanging sehat punika kedah dipun usahakaken. Kita nyuwun dipun paring panjang yuswa, lan sehat punika langkung utami, tinimbang dipun paring panjang yuswa nanging tansah nandang gerah. Saras lan sakit punika dados pilihanipun manungsa, kanthi punika supados tansah sehat dipun jagi saking dhahar lan ngunjukipun, dhaharan lan unjukan ingkang eca boten mesthi sae kagem badan, eca punika namun ing tutuk lan namung sak wetawis. Mila saget ugi eca ing tutuk nanging ing padharan lan ing badan boten sae. Semanten ugi jaga badan supados tansah sehat dipun kulinakaken olah raga, kathah gerak lan aktifitas lan rohaninipun ugi dipun siram kanthi ngathah-ngathah-ngathahaken ngibadah dhumateng Allah, shalat, dzikir, maos Alquran sak terasipun. 

 

Selami wonten pagebluk punika, mangga kita manut dhateng dhawuhipun pamerintah, supados nindakaken protokol kesehatan, 5 M 1 D. 

 

  1. Memakai masker, tansah ngagem masker menawi medal sangking qriya. 
  2. Mencuci tangan, tansah biasakaken nyuci asta ngagem sabun mawi toya ingkang mili. 
  3.  Menjaga jarak, inggih punika nalika kempal kalian tiyang sanes, atur pengandikan kedah ngedoh ing antawis setunggal meter. 
  4.  Menjauhi kerumunan, ngedohi saking pakempalan. 
  5.  Mengurangi mobilitas, inggih punika ngirangi lelungan ingkang kirang penting, kejawi wonten perkawis ingkang banget pentingipun lan boten saged dipun tunda. 
  6.  Doa, kita tingkaten anggenipun ngibadah dhumateng Allah, manuwun dhateng Allah, nyuwun welas asihipun Gusti Allah. Lan langkung sae menawi anggenipun donga lan nyuwun dhateng Allah mawi wasilah amal shalih. Mila antawis iman lan amal shalih punika kedah dipun tindakaken sesarengan.  

 

Kaum muslimin jemaah shalat Jum’at Rahimakumullah. 

 

Kanthi mekaten, wontenipun pagebluk punika, ampun ngantos banget kuwatosipun, nanging ugi sampun ngantos kita sembrana, kumalungkung lajeng boten nindakaken dhawuhipun saking pemerintah. Mila kita kedah muhasabah, bilih taat dhateng Allah lan rasulipun kita kedah taat dhateng pamerintah.

 

 يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ࣖ ٥٩ 

 

“He wong-wong kang padha iman, anuta marang marang Allah, anuta marang rasul lan pemimpin sangka sira . Tumuli yen sira beda panemu tumrap sijineng perkara, mangka balekna masalah kuwi marang Allah (Alquran) lan rasul (sunnahe), yen sira bener-bener iman marang Allah lan dina akhir. Kang kaya mengkana kuwi luwih utama (tumrap sira) lan luwih becik pungkasane”. (QS. Annisa’: 59) 

 

Manungsa punika makhluk ingkang boten gadhah daya kejawi peparingipun Allah, mila mangga kita makarya lan tansah budidaya amrih tansah pinaringan welas ashipun Allah SWT, dipun singkiraken saking balak, bilahi lan pagebluk, amin ya Robbal ‘alamin.

 

 بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ اْلآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ .وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ.