4/28/2022

Temen lan Mentesing Ibadah, Khutbah Bahasa Jumat Bahasa Jawa

Manungsa dipun ciptakaken dening Allah supados sami ngibadah. Kanthi temen lan mentes anggenipun ngibadah mila badhe dados tiyang ingkang begja ing dunya lan ing akhirat. Mila supados ibadahipun mentes, kejawi kedah tansak dipun sempurnakaken ugi kedah dipun tambahi anggenipun nindakaken ibadah sunnah.
اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِيْ أَنْعَمَنَا بنِعْمَةَ اْلِإيْمَانِ وَاْلإِسْلَامِ، وَأَفْهَمَنَا مِنْ عُلُوْمِ الدِّيْنِ وَاْلعَقِيْدَةِ، وَبَيَّنَ لَنَا وَأَرْشَدَنَا اْلأَخْلَاقَ الْكَرِيْمَةَ وَاْلأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ,أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ شَافِعُ اْلأُمَّةِ وَخَيْرُ اْلبَرِيَّةِ,اَللّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصَّالِحَاتِ وَيَجْتَنِبُوْنَ اْلَمنْهِيَّاتِ. أَمَّا بَعْدُ: فَيَا عِبَادَ اللهِ ! أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِيْ بِتَقْوَى اللهِ وَطَاعَتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ. فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ 

 

Kaum muslimin jema’ah Jum’ah Rahimakumullah Pertama lan ingkang paling utami, khatib paring wasiat khususipun dhateng pribadi kula piyambak lan sumrambah dhumateng para jemaah shalat Jum’at, mangga sami ningkataken iman lan taqwa dhateng Allah SWT, inggih punika kanthi nindakaken dhawuh-dhawuhipun Allah lan nilar punapa ingkang dados awisanipun Allah. Mugi-mugi kita kalebet kawulanipun Gusti Allah ingkang dipun paringi keselamatan, kesarasan, wilujeng, begja wiwit dunya ngantos benjang ing yaumil qiyamah, amin. 

 

Kaum muslimin jema’ah shalat Jumat Rahimakumullah. 

 

Allah SWT sampun nyiptakaken menungsa minangka dados ‘Abdullah lan khalifatullah. ‘Abdullah tegesipun kawulaning Gusti Allah, mila dipun paringi jejibahan supados tansah manembah dhateng Allah. Kanthi nindakaken dhawuh-dhawuhipun Allah lan nilar awisanipun. Khalifatullah artosipun bilih manungsa dipun paring jejibahan supados, jagi, ngrimat dan ginakaken sedaya alam lan isinipun kangge kesejahteraan, kamulyanipun. Allah SWT sampun paring pangandikan:

 

 وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ 

 

“Lan Ingsun (Allah) ora dadekake jin lan menungsa, ananging supaya manembah marang Ingsun (Allah). (QS. Adz-Dzariyat: 56) Lan wonten Alquran surat Attaubah ayat 13 Allah paring dhawuh:

 

 وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًاۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَۗ سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ 

 

“Lan dheweke kabeh ora didhawuhi ananging supaya manembah marang Pangeran kang Maha Tunggal. ora ana Pangeran kejaba dheweke (Allah). Maha suci (Allah), saking apa bae kang disekuthokake”. 

 

Wonten surat lan ayat Alquran punika Allah SWT negasaken bilih tujuanipun Allah nyiptakaken jin lan menungsa punika sepados menembah lan ngibadah dhumateng Gusti Allah. Kanthi mekaten, mila menungsa badhe kraos lan rumaos ayem lan aman amargi saking perlindunganipun Allah. Semanten ugi sedaya daya upayanipun inggih mergi saking kuasanipun Allah lan manungsa namung dipun paringi kekiyataan kangge usaha lan ikhtiar. 

 

Mila mekaten ibadah ingkang dipun tindakaken saget murni lan ikhlas amargi boten wonten ingkang dipun tuju kejawi namung kangge ngibadah dhateng Allah SWT. Mila derajadipun manungsa boten badhe ewah saking ahsani taqwiim, bagus-baguse bentuk ing dhalem kedadosanipun. 

 

Minangka sarana kangge mujudakem punika, ibadah saget dipun tindakaken kanthi kuantitas. Inggih punika dipun kathah-kathahaken ibadahipun. Kejawi ibadah fardhu ugi ibadah sunnahipun. Ibadah fardhu boten saget dipun tambahi, nanging saget dipun sampurnakaken. Shalat fardhu wonten gangsal wekdal, boten kenging dipun tambahi nanging saged dipun sempurnakaken kanthi nyempurnakaken kaifiyah, tumakninah lan waosanipun. Ugi dipun sempurnakaken kanthi ngathah-ngathahaken ibadah shalat sunnah. 

 

Mila ibadah-ibadah ingkang sampun dipun dhawuhaken Gusti Allah lan dipun tindakaken kanthi tuntunanipun Rasulullah Muhammad SAW, dipun tindakaken kanthi sak sae-saenipun. Kanthi ngathah-ngathaken ibadah shalat sunnah, mila ibadah shalat fardhu badhe kroas ringan lan gampil sahingga ibadah shalat badhe nuwuhaken roas ikhlas, sabar, istiqomah, tawadhu’, ridha, rawakal lan sifat sae sanesipun. 

 

Ibadah ingkang sampun sampurna tegesipun ibadahipun sampun mentes, sahingga saking ibadah punika badhe ngasilaken hikmah gumantung kalian ibadahipun. Menawi ibadah shalat badhe ngasilaken sifat lan akhlaq manungsa ingkang sae sahingga tansah ngantos-antos anggenipun makarya sahingga saget katebihaken saking pedamelan ina lan murka. Allah SWT sampun paring dhawuh:

 

 اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَۗ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ ۗوَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ۗوَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ 

 

 “Wacanen apa kang wis diwahyuhake marang sliramu (Muhammad) hiya iku Al Kitab (Alquran) kang wus diwayuhake marang slira-Mu, lan jumenengake shalat. Satuhune shalat iku bisa nyegah saka (penggawe-penggawe) kang ala lan (lelakon) kang disengiti”. (QS. Al Ankabut: 45). 

 

 Kaum muslimin jema’ah Jum’ah Rahimakumullah 

 

 Ibadah puasa ingkang berkualitas inggih ingkang sampurna. Kanthi punika ibadah puasa saget mujudaken tiyang Islam ingkang muttaqin, Allah SWT sampun paring dhawuh:

 

 يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَۙ 

 

“He wong-wong kang padha iman, diwajibake marang awakmu supaya puasa (Ramadhan) kaya dene kang wus diwajibake marang wong-wong sak durunge sira, supaya dadi wong kang taqwa”. (QS Al Baqarah: 183). 

 

Shiyam boten namun nyegah saking dhahar lan ngunjuk melai wekdal imsak ngantos suruping srengenge. Nanging shiyam kedah nyegah saking sedaya perkawis ingkang saged batalaken puasa lan ingkang saget ngrisak ibadah puasa. Kanthi mekaten kita kedah saget jagi lisan saking pangandikan ingkang boten sae. Kita kedah saget jagi manah saking sedaya raos serik. Kita kedah saget jagi penggalih saking pikiran ingkang negatif. saget jagi mripat saking paninggal ingkang boten sae. Jagi telingan saking pamireng ingkang boten sae. Rasulullah SAW paring pangandikan:

 

 إِذا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحدِكُمْ ، فَلا يَرْفُثْ وَلا يَصْخَبْ ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ ، أَوْ قاتَلَهُ ، فَلْيَقُلْ : إِنِّي صائمٌ" متفقٌ عليه 

 

 “Nalika ana ing dina salah sijine wong ing antarane sira puasa, mangka aja ngucap kang ala lan aja memungsuhan. Nalika salah sjih dielek-elek utawa diajak tukaran mangka ngucapa, satuhune aku lagi puasa”. (HR. Buchari Muslim). Ing hadits sanesipun Rasulullah ngendika:

 

 مَنْ لَمْ يَدعْ قَوْلَ الزُّورِ والعمَلَ بِهِ فلَيْسَ للَّهِ حَاجةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعامَهُ وشَرَابهُ " رواه البخاري. 

 

“Sapa wonge kang ora ninggalake ucapan goroh lan ora ninggalake tumindak kasar, mula ora ana keperluane kanggo Gusti Allah, ing sak jerone dheweke ninggalake nedha lan ngunjuk. (HR Bukhari) 

 

Kaum muslimin jema’ah Jum’ah Rahimakumullah 

 

Hasil ingkang dipun raosaken dening para muzakki. Bilih zakat punika minangka ibadah sosial, badhe saget mujudaken pribadi ingkang tansah syukur dan sabar. Syukur anggenipun nampi anugerah saking Allah. Malah kanthi syukuripun ngrumaosi bilih bandha dunya punika namung titipanipun Gusti Allah. Kanthi ngedalaken zakat, infaq lan shadaqah tambah remen anggenipun paring pambiyantu dhateng para fakir miskin lan lare yatim. Malah wonten manahipun medal energi positif bilih zakat, infaq, shadaqah punika boten badhe ngirangi riszqi. Malah Gusti Allah badhe nambah rizqinipun kanthi margi ingkang mboten dipun mangertosi dening kawula nipun. Mekaten ugi nalika dipun cobi, kanthi dipun kirangi bandhanipun tansah sabar. Rezqi punika peparingipun Allah, manungsa namun gadah kewajiban supados usaha, ikhtiar lan tawakal. Mila menawi mirsani dhateng tiyang ingkang nembe nandang cobi, piyambakipun tuwuh raos empatinipun, inggih punika nderek ngraosaken rekaosipun tiyang kenging musibah. 

 

Ingkang terakhir hikmah uatawi hasil saking ibadah haji. Haji minangka rukun Islam ingkang kaping gangsal. Ziarah wonten ing tanah suci, menawi sampun pikantuk predikat haji mabrur , mila semangat spiritual dan sosialipun dados minggah. Haji mabrur balesanipun boten sanes kejawi suwarga. Kangge merkoleh suwarga temtunipun kedah tansah ningkataken anggenipun ngibadah. Kanthi mekaten ibadah ingkang mentes utawi ingkang berkualitas saged paring manfaat kagem sedayanipun. Lan ibadah punika tansah dipun sempurnakaken.

 

Mugi-mugi Allah tansah paring rahmat, maghfirahipun dhateng kita sahingga waget nindakaken ibadah kanthi istiqomah, amin.

 

 بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ اْلآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

4/26/2022

Menjaga Kualitas Ibadah

Manusia diciptakan Allah dengan tujuan adalah untuk menjadi 'abdullah dan khalifatullah. Abdullah adalah manusia sebagai hamba Allah yang mempunyai kewajiban untuk bersujud dan menyembah kepada-Nya yang diimplementasikan dengan melaksanakan ibadah dan amaliyahnya. Sedangkan khlaifatullah adalah sebagai wakil Allah di muka bumi. dalam hal ini manusia diberi mandat untuk, mengatur, menjaga, melestarikan dan memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan petunjuk Allah yang disampaikan kepada para rasul dengan kitab suci-Nya.

اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِيْ أَنْعَمَنَا بنِعْمَةَ اْلِإيْمَانِ وَاْلإِسْلَامِ، وَأَفْهَمَنَا مِنْ عُلُوْمِ الدِّيْنِ وَاْلعَقِيْدَةِ، وَبَيَّنَ لَنَا وَأَرْشَدَنَا اْلأَخْلَاقَ الْكَرِيْمَةَ وَاْلأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ,أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ شَهَادَةً تُنْجِيْنَا بِهَا مِنْ أَهْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ شَافِعُ اْلأُمَّةِ وَخَيْرُ اْلبَرِيَّةِ, اَللّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصَّالِحَاتِ وَيَجْتَنِبُوْنَ اْلَمنْهِيَّاتِ. أَمَّا بَعْدُ: فَيَا عِبَادَ اللهِ ! أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِيْ بِتَقْوَى اللهِ وَطَاعَتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ. فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: يَاأَيُّهاَ الَّذِيْنَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُمْ مُّسْلِمُوْنَ. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ 

 

Kaum muslimin jema’ah Jum’ah Rahimakumullah 

 

Pertama dan yang paling utama khatib senantiasa berwasiat khususnya pada diri sendiri dan umumnya pada jamaah sekalian, marilah kita bersama-sama berupaya untuk meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah-Nya dan sekaligus kita berupaya untuk menjauhi, menghindari apa yang dilarang oleh Allah SWT. Sesungguhnya melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah adalah merupakan salah satu tugas manusia dalam rangka untuk meningkatkan ibadah kepada Allah SWT, sebagaimana firman Allah:

 

 وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ 

 

“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku”. (QS. Adz-Dzariyat: 45) 

 

 Dan di dalam Surat Attaubah ayat 31 Allah berfirman: 

 

 وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًاۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَۗ سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ 

 

“Padahal, mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan selain Dia. Mahasuci Dia dari apa yang mereka persekutukan”. 

 

Dari dua ayat tersebut Allah SWT menegaskan bahwa tujuan menciptakan jin dan manusia adalah untuk menyembah atau beribadah kepada-Nya. Dengan beribadah atau menyembah kepada Allah maka manusia akan memiliki kedekatan kepada Allah. Rasa ketergantungan kepada Allah akan menyadarkan bahwa seluruh daya upaya adalah atas kehendak Allah. Demikian pula di dalam melakukan peribadatan murni, semata-mata karena Allah sehingga manusia akan tetap dalam statusnya sebagai ahsani takwim yaitu manusia yang dalam sebaik-baik bentuk. 

 

 Karena itu di dalam melakukan peribadatan, bisa meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah, dimana keduanya saling berkaitan. Bagaimana ibadah-ibadah yang sudah diperintahkan Allah dan telah dituntunkan oleh Rasulullah Muhammmad SAW dijalankan, baik itu berkaitan dengan ibadah yang fardhu atau ibadah yang sunnah. Dengan ketekunan dan kedisiplinan hamba Allah, dalam melaksanakan ibadah yang fardhu kemudian ditambah dengan meningkatkan kuantitas ibadah yang sunnah maka ibadah-ibadah yang fardhu akan terasa ringan dan mempunyai bobot yang lebih baik, ibadah yang akan bisa mencapai pada kualitas ibadah. 

 

Karena ibadah sesungguhnya adalah merupakan upaya hamba Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka setelah tercapai rasa pendekatan diri kepada Allah, pada setiap ibadah akan menuai hasil. Ibadah shalat yang berkualitas akan dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana firman Allah:

 

 اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَۗ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ ۗوَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ۗوَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ 

 

“Bacalah (Nabi Muhammad) Kitab (Alqur’an) yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar”. (QS. Al Ankabut: 45) 

 

Ibadah puasa sempurna, puasa yang berkualitas dan menghasilkan pribadi yang sukses akan dapat meningkatkan derajat muttaqien, sebagaimana firman Allah SWT:

 

 يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَۙ 

 

”Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”. (QS. Al Baqarah: 183). 

 

Untuk bisa mewujudkan pribadi yang taqwa bukan hanya sekedar menahan diri untuk tidak makan dan minum sejak imsyak hingga terbenam matahari, tetapi harus bisa menghindarkan segala hal yang dapat membatalkan bahkan yang merusak ibadah puasa. Karena itu harus bisa menjaga hati dan perasaan negatif, menjaga akal dari pemikiran yang negatif, dapat menjaga mata dari penglihatan yang dapat mendatangkan syahwat, kebencian dan pemikiran, menjaga telinga dari pendangan yang tidak baik, menjaga lisan dari ucapan-ucapan negatif. Rasulullah SAW pernah bersabda:

 

 إِذا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحدِكُمْ ، فَلا يَرْفُثْ وَلا يَصْخَبْ ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ ، أَوْ قاتَلَهُ ، فَلْيَقُلْ : إِنِّي صائمٌ" متفقٌ عليه . 

 

"Rasulullah SAW bersabda: "Apabila pada hari seseorang di antara engkau semua itu berpuasa, maka janganlah ia bercakap-cakap yang kotor dan jangan pula bertengkar. Apabila ia dimaki-maki oleh seseorang atau dilawan bermusuhan, maka hendaklah ia berkata: "Sesungguhnya saya adalah berpuasa." (Muttafaq 'alaih) 

 

 مَنْ لَمْ يَدعْ قَوْلَ الزُّورِ والعمَلَ بِهِ فلَيْسَ للَّهِ حَاجةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعامَهُ وشَرَابهُ " رواه البخاري

 

"Barangsiapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan tidak pula meninggalkan berkelakuan dengan dasar dusta, maka tidak ada keperluannya bagi Allah dalam ia meninggalkan makan dan minumnya." Maksudnya: Di waktu berpuasa itu hendaknya meninggalkan hal-hal di atas, agar berpahala puasanya tadi. (Riwayat Bukhari) 

 

Kemudian zakat, sebagai ibadah sosial, akan bisa membentuk pribadi muslim yang senantiasa bersyukur dan bersabar. Bersyukur ketika diberikan rizki berupa harta benda, bahwa sesungguhnya harta benda yang dimiliki adalah merupakan titipan Allah, karena itu hendaknya, dari sebagian kecil harta yang dimiliki dikeluarkan haknya berupa zakat, infaq dan shadaqah yang diberikan kepada orang-orang yang memerlukan. Dan dalam mengeluarkan hak-haknya tersebut merasakan bahagia bisa berbagi dan mempunyai energi bahwa dengan berderma tidaklah akan mengurangi hartanya. Bahkan Allah akan menambah dengan cara yang tidak diketahui oleh makhluknya. 

 

Demikian pula ketika diberikan cobaan, berkurangnya harta benda senantiasa bersabar, bahwa rizki adalah pemberian Allah dan sebagai hamba Allah hanya mempunyai kewajiban untuk berusaha dan berikhtiar. Sehingga bila menyaksikan orang-orang yang sedang mendapatkan ujian dan cobaan akan mempunyai rasa empati. 

 

Ibadah haji sebagai rukun Islam kelima, merupakan perjalanan ke tanah suci, ketika mendapat predikat haji mabrur, maka semangat spiritual dan sosialnya akan semakin meningkat. Karena haji mabrur tidak lain balasannya adalah surga. Karena itu predikat haji mabrur untuk bisa dipertahankan yaitu dengan meningkatkan amal ibadah dan kegiatan sosial. Dan sebagai muslim marilah kita berupaya untuk melaksanakan ibadah baik yang fardhu atau yang sunnah. Agar Ibadah akan terasa mudah dan ringan sehingga akan memperoleh hasil yang maksimal dan menjadi ibadah yang berkualitas, amin.

 

 بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ اْلآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

4/05/2022

Ramadhan Momen penting Hapuskan Dosa

Pada bulan ini kita sekalian mengingat dan mengulang kembali ibadah puasa yang telah dilakukan pada tahun-tahun yang lalu. Allah SWT telah berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 183-184:

 

 يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَۙ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍۗ 

 

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (Yaitu) beberapa hari tertentu”.

Pada tahun 1443 Hijriyah ini kita mohon pada Allah agar ibadah puasa yang akan kita lakukan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah sehingga kita akan merasa ringan didalam melaksanakan perintah tersebut. Demikian pula kita juga diberikan keringanan oleh Allah untuk melaksanakan amaliyah ibadah pada bulan Ramadhan, baik berupa kegiatan ibadah shalat Tarawih yang akan diikuti dengan kegiatan kultum atau ceramah keagamaan sebagai upaya untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 

 

Kemudian setelah melaksanakan ibadah shalat Tarawih kita juga akan melaksanakan kegiatan tadarus Alquran. Hal ini merupakan media untuk memperbanyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena setiap huruf yang kita baca pada bulan suci Ramadhan akan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah subhanahu wata'ala. Pada malam hari akan diselenggarakan kegiatan shilaturahmi yang dikemas dengan jaga malam atau ronda. Jadikanlah mushola atau masjid sebagai pusat komunikasi, pendidikan, pelayanan, perlindungan. Kemudian pada malam hari kita juga akan melakukan ibadah lagi yaitu makan sahur. Makan sahur adalah merupakan ibadah sunnah bagi kita sekalian untuk menjaga kebugaran tubuh selama sehari berpuasa. Kemudian pada Pagi harinya setelah melaksanakan shalat Subuh secara berjamaah, kita juga akan mengikuti atau melaksanakan kuliah Subuh, ini adalah sebagai media bagi kita untuk mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 

 

Insya-Allah Alquran yang kita baca setiap saat, akan semakin menambah pengetahuan dan pemahaman. Pada pagi, siang hingga sore Allah memerintahkan untuk mencari maisyah. Bekerja dan berkarya, jangan jadikan bulan puasa sebagai bulan penghalang untuk bekerja. Sesungguhnya ketika kita sudah mempunyai niat yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka sekalipun dalam sehari tidak makan tidak minum, tetapi tetap mempunyai kebugaran tubuh. Hal ini karena landasannya adalah iman dan taqwa, selanjutnya tumbuh rasa ikhlas dalam melaksanakan ibadah. Karena itu niatkanlah dalam mencari rizqi adalah untuk mencari ridha Allah. Mudah-mudahan berapapun hasilnya akan diberikan keberkahan oleh Allah, dimudahkan urusannya, diberi jalan yang terbaik, sehingga kita akan menjadi hamba Allah yang dicintainya. 

 

Kemudian pada sore, putra-putri agar disibukkan dengan kegiatan keagamaan, para ustadz-ustadzah berjuang mencari upaya untuk memberikan ilmu dan pengetahuan pada anak-anak dan remaja agar menjadi generasi yang shalih-shalihah, bermanfaat bagi bangsa dan negara serta agama. 

 

Waktu berputar, kegiatan akan berulang kembali tetapi dalam pembahasan dan materi yang berbeda. Kita diperintahkan untuk mengulang kembali agar ibadah semakin sempurna, dosa-dosa yang telah dilakukan akan berkurang dan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan tidak akan terulang kembali. Karena itu manfaatkan dua kesempatan untuk menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukan, dengan berpedoman pada sunnah rasul.

 

 مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً واحْتِساباً ، غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذنْبِهِ " متفقٌ عليه

 

"Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan karena didorong oleh keimanan dan mengharapkan keridhaan Allah, maka diampunkanlah untuk dosa-dosanya yang terdahulu." (Muttafaq 'alaih)

 

 منْ قام رَمَضَانَ إِيماناً واحْتِساباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " متفقٌ عليه 

 

"Barangsiapa berdiri bersembahyang dalam bulan Ramadhan karena didorong keimanan dan keinginan memperoleh keridhaan Allah, maka diampunkanlah untuknya dosa-dosanya yang terdahulu." (Muttafaq 'alaih). 

 

Ada dua moment penting pada bulan Ramadhan, 1) Melaksanakan ibadah puasa, 2) Menegakkan shalat malam atau shalat tarawih dilanjutkan dengan ibadah shalat Witir. Ketika menegakkan shalat landasannya iman dan taqwa “imanan wahtisaban” iman dan mengharapkan pahala dari Allah maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Disinilah bahwa penanaman ibadah shalat hendaknya kita teguhkan. Shalat sesungguhnya merupakan kebutuhan hidup manusia, demikian juga puasa. Karena dengan melaksanakan puasa orang insya-Allah akan semakin peka terhadap penderitaan orang lain, mudah berempati. Karena orang yang berpuasa itu tidak pandang bulu, dia kaya atau miskin, tua muda atau muda, laki-laki atau perempuan pada siang hari pasti akan merasakan lapar dan dahaga. 

 

Lapar dan dahaga ini adalah suatu kebiasaan bagi orang-orang miskin, tetapi bagi orang kaya nyaris tidak pernah merasakan lapar dan dahaga. Sebelum merasakan lapar sudah tersedia hidangan, ketika mau merasakan haus sudah tersedia minuman. Makanan apa pun yang dikehendaki sudah bisa disediakan dan minuman apapun juga tersedia. Tetapi bagi orang yang miskin hal yang demikian ini jarang bisa didapatkan, karena itu banyak orang yang ketika lapar dan dahaga menahan diri, karena ketiadaan untuk bisa mendapatkan apa yang diharapkan. Ingin makan yang enak tetapi tidak mampu membeli, bahkan kadang kerja sehari habis untuk kebutuhan pada hari itu, bahkan kadang untuk makan sehari tidak cukup tetapi akhirnya dicukup-cukupkan. 

 

Dengan ibadah puasa maka orang akan merasakan lebih dekat dan lebih peka rasa sosialnya, sehingga akan mudah berempati kepada orang lain. Demikian pula dengan melaksanakan ibadah shalat dengan dasar iman dan taqwa kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dia akan mendapat kenikmatan, akan merasa dekat kepada Allah, akan merasa terbimbing setiap langkah dan perbuatannya, ibadah shalat akan membentuk pribadi muslim yang senantiasa taat kepada Allah, pribadi yang shalih, pribadi yang berakhlakul karimah, sehingga bisa terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. 

 

Mudah-mudahan pada bulan suci Ramadhan akan terbimbing untuk melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya dan dibimbing pula untuk bisa melaksanakan amaliyah di bulan suci Ramadhan dengan sebaik-baiknya, amin.

4/02/2022

Rakor Peningkatan Kemampuan Takmir Masjid

Masjid adalah rumah Allah, tempat bersujud umat Islam dan melakukan ibadah. Bicara tentang masjid adalah suatu pekerjaan yang tidak akan ada habisnya. Pada awal mula masjid didirikan oleh Rasulullah ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah maka bangunan yang pertama kali didirikan adalah masjid. Rasulullah telah memetakan tentang fungsi masjid, disamping sebagai tempat untuk bersujud, melaksanakan shalat, masjid juga sebagai media untuk melaksanakan pendidikan, untuk menyatukan umat, tempat pelayanan, tempat untuk bermusyawarah. Bahkan pada masa Rasulullah, masjid digunakan untuk menyusun siasat perang. Karena itu masjid yang dibangun oleh masyarakat Indonesia dalam paradigma yang lama, masjid hanya difungsikan sebagai tempat untuk menegakkan shalat. Sehingga ketika shalat sudah dilaksanakan masjid kemudian ditutup dan tidak ada kegiatan yang lain.
Ketua DMI Kabupaten Wonosobo H. Tarjo, S. Sos, M. Si sedang memberikan sambutan.

Masjid yang didirikan dengan bermegah-megahan, tetapi belum diikuti perawatan dan upaya untuk melakukan pemberdayaan fungsi masjid. Karena itu Pimpinan Cabang Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kecamatan Wonosobo berkoordinasi dengan Kantor Urusan Agama dan takmir masjid pada Kamis 31 Maret 2022 bertempat di masjid Agung Jami Wonosobo menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi dan silaturahmi takmir masjid se- Kecamatan Wonosobo tahap ke-4. 

 

Hadir pada kesempatan tersebut ketua DMI Kabupaten Wonosobo H. Tarjo, dalam sambutannya menyampaikan hasil Rakerwil DMI Provinsi Jawa Tengah yang telah memilih Prof. Dr. Ahmad Rofiq, MA sebagai ketua Pimpinan Wilayah DMI Provinsi Jawa Tengah. Masih dalam sambutannya bahwa masjid memiliki tingkatan, untuk di tingkat pusat adalah Masjid Istiqlal, tingkat provinsi masjid Raya, tingkat kabupaten/ kota adalah masjid Agung, masjid tingkat kecamatan masjid Besar dan masjid yang berada di tingkat desa/ kelurahan adalah masjid Jami. Demikian juga DMI, untuk tingkat pusat adalah Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia, tingkat provinsi Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia, tingkat kabupaten Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia, tingkat kecamatan Pimpinan Cabang Dewan Masjid Indonesia dan tingkat kelurahan/ desa adalah Pimpinan Ranting Dewan Masjid Indonesia. 

 

Sementara itu Pimpinan Cabang Dewan Masjid Indonesia kecamatan Wonosobo Kyai Imdadin menyampaikan bahwa mengemban amanah sebagai takmir masjid adalah merupakan tugas mulia. Walaupun di dalam melaksanakan amanat tidak seluruhnya akan mendapatkan penghargaan yang setimpal. Takmir, para aktifis dan praktisi masjid bila melakukan suatu kebenaran dan kebaikan dipandang sebagai suatu yang wajar dan lumrah, tetapi ketika melakukan kesalahan walaupun hanya sekali saja dipandang sebagai suatu kesalahan besar dan sepertinya menutup seluruh kebaikan yang telah dilakukan. 

 

Adapun Kepala KUA kecamatan Wonosobo HA. Fuadi menyampaikan tentang Peraturan Menteri Agama tentang penggunaan pengeras suara. Diharapkan para takmir masjid bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peraturan penggunaan pengeras suara, pemerintah tidak melarang untuk menggunakan pengeras suara, tapi bagaimana agar pengeras suara diatur dalam penggunaannya, baik volume maupun waktunya. Karena itu kearifan lokal di suatu wilayah sangat diperlukan. Pada bulan Ramadhan biasanya diselenggarakan tadarus Alquran, karena itu agar diadakan pembatasan tergantung kepada kearifan lokal, sehingga di wilayah kecamatan Wonosobo ada yang memutuskan hingga sampai pukul 21.00 atau pukul 22.00. dan selebihnya menggunakan pengeras suara di dalam. 

 

Kegiatan Rakor dan shilaturahmi dengan memberikan pengetahuan takmir masjid tentang manajemen masjid dan upaya untuk memberdayakan fungsi masjid. Hj. Amiroh Zaitun menyampaikan materi tentang Masjidku Sehat Masjidku Makmur dan Untaji Affan menyampaikan materi tentang Manajemen Masjid menuju Masjid Paripurna. Dua materi dari dua narasumber mendapatkan sambutan yang positif dari jamaah, sehingga kegiatan ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan. Sesuai dengan tujuan penyelenggaraan rapat koordinasi dan shilaturahmi takmir masjid untuk menggali informasi tentang masalah kemasjidan dan upaya untuk memberdayakan sekaligus untuk menumbuhkan rasa kecintaan umat Islam kepada masjid. Dengan demikian kecintaan tersebut akan membuahkan hasil bagi jamaah, ketenangan, kedamaian, hati yang terpikat pada masjid sehingga akan membukakan pintu ikhlas untuk berkontribusi pada kepentingan masjid.

Meneguhkan Ukhuwah dalam Perbedaan Penentuan Awal Puasa Ramadhan 1443 H

Puasa Ramadhan 1443 H terjadi perbedaan, Ormas Islam khususnya Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadhan jatuh pada hari Sabtu 2 April 2022, sementara pemerintah menetapkan pada hari Ahad 3 April 2022. Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar dengan pemahaman keagamaan berbeda yang diwadahi dalam organisasi keagamaan, sehingga dalam penetapan kalender kadang terjadi berbedaan. Karena itu jika menentukan kalender dengan perhitungan hilal maka sejak tahun 2020-2035/ 1441-1455 H akan terjadi tujuh kali perbedaan (Fadholi, 2019).

Masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan dan adanya perbedaan sehingga dengan beda masuknya bulan suci Ramadhan ukhuwah dan kebersamaan tetap terjaga. Beberapa macam aspek kehidupan manusia baik yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan di tempat ibadah, umat Islam secara bersama-sama melaksanakan kegiatan kebersihan lingkungan, pengecatan tempat ibadah, pemasangan lampu hias, penyiapan jadwal kegiatan dan untuk menyambut bulan suci Ramadhan. 

 

Sepanjang pengamatan di wilayah pedesaan maupun perkotaan, lingkungan tempat ibadah terjadi pembenahan, hal ini menunjukkan kesigapan pelaksanaan puasa Ramadhan, dengan tidak terlalu mempermasalahkan kapan akan dimulai ibadah puasa Ramadhan. Di samping menyiapkan sarana peribadatan, bulan Ramadhan yang merupakan bulan penuh berkah, rahmat dan maghfirah dari Allah. Bahwa didalam bulan tersebut Allah memberikan keberkahannya kepada seluruh alam. Masyarakat berduyun-duyun untuk mempersiapkan kebutuhan kebutuhan dalam rangka memasuki bulan suci Ramadhan, baik berupa pakaian, makanan dan juga menyiapkan sarana peribadatan selama pelaksanaan bulan suci Ramadhan. Allah mencurahkan atau memberikan keberkahannya bagi seluruh alam hal ini ini nampak sekali bahwa menjelang memasuki bulan suci Ramadhan pusat-pusat perbelanjaan, ramai dikunjungi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. 

 

Adanya perbedaan, ukhuwah harus selalu dijaga, utamakan upaya untuk memaksimalkan kegiatan ibadah di bulan Ramadhan. Mengisi kegiatan Ramadhan dengan mengistiqomahkan dalam menegakkan shalat tarawih, tadarus dan kajian Alquran, memperbanyak infaq dan shadaqah. Jaga hati lisan perkataan kotor hiasilah dengan memperbanyak dzikir. Jagalah hati dari bujukan dan rayuan hawa nafsu yang akan mengotori hati. Jagalah tubuh dan anggotanya dari perilaku yang tidak baik, karena setiap organ tubuh manusia kelak di hari qiamat akan menjadi saksi dan memberikan kesaksian atas segala perbuatannya. Semoga puasa di tahun 1443 H akan menjadi ibadah puasa yang lebih baik.