Tampilkan postingan dengan label Hikmah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Hikmah. Tampilkan semua postingan

1/07/2021

Tiyang Paling Sae Midherek Hadits Nabi Muhammad SAW

Manungsa niku makhluk ingkang paling sempurna, nanging sempuraning manungsa punika kejawi saking jasmaninipun ugi dipun tingali saking tindak lampahipun. Manungsa ingkang paling sae inggih punika ingkang saget gunakaken wekdal kangge ningkataken iman, taqwa lan amal shalih sarta dhemen nindakaken amar makruf nahi mungkar.

اَلحَمْدُ للهِ الَّذي هَدَانَا سُبُلَ السّلاَمِ، وَأَفْهَمَنَا بِشَرِيْعَةِ النَّبِيِّ الكَريمِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا اِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه، ذُو اْلجَلالِ وَالإكْرام، وَأَشْهَدُ أَنّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسوْلُهُ، اَللّهُمَّ صَلِّ و سَلِّمْ وَبارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمّدٍ وَعَلَى اَلِه وَأصْحابِهِ وَالتَّابِعيْنَ بِإِحْسَانِ إلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، أَمَّا بَعْدُ: فَيَاأيُّهَا الإِخْوَانِ، أوْصُيْكُمْ وَ نَفْسِيْ بِتَقْوَى اللهِ وَطَاعَتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنْ، قَالَ اللهُ تَعَالىَ فِي اْلقُرْانِ اْلكَرِيمْ: أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الَّشيْطَانِ الرَّجِيْم، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمْ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا الله وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيْدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا وَقَالَ تَعَالَى يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ. 

 

Kaum muslimin Jemaah Jum’ah Rahimakumullah 

Jum’at kapengker warsa enggal 1 Januari 2021, kaleres warsa enggal punika dhumawah ing dinten Jum’at, dinten ingkang mulya lan kathah kautamaanipun. Antawisipun ing dinten Jum’at punika kaum muslimimin nindakaken ibadah shalat Jum’at. Wonten ing sak sanesipun dinten Jum’at kawastanan shalat dhuhur, ingkang dipun tindakaken sekawan rekaat. Nanging ing dinten Jum’at shalatipun kalih rekaat dipun tindakaken kanthi jamaah lan dipun awali kanthi khutbah Jum’at. 

 

Ing jumat ingkang sampun kapengker, kathah tiyang sami suka cita amargi mengeti gantosipun tahun. Sami ngendika tahun enggal semangat enggal, ananging kasunyatanipun gantosipun tahun inggih tasih biasa mawon boten wonten inggah-inggahanipun. Kanthi punika ing saben dinten Jum’at kita dipun engetaken dening para khatib supados sami ningkataken iman lan taqwa dhateng Allah SWT. Amargi kanthi iman lan taqwa, badhe wonten harapan bilih gesang kita dados gesang ingkang manfaat, yuswa ingkang dados kirang punika saget dadosaken semangat kangge ningkataken amal shalih kangge sangu benjang ngadhep wonten ngarsa dalem Allah SWT. 

 

Nalika Rasulullah tasih sugeng, wonten salah setunggalipun tiyang Arab Badui matur dhumateng Rasulullah:

 يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ خَيْرُ النَّاسِ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ 

“Duh Rasulullaah, sinten tiyang ingkang paling sae punika? Rasulullah SAW ngendika wong kang dawa umure lan amale bagus” (HR. Tirmidzi) Wonten ing hadits sanesipun ugi Rasulullah ngendika:

 

 يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ خَيْرُ النَّاسِ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ قَالَ فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ 

 “Duh Rasulullah, sinten tiyang ingkang paling sae punika? Rasul ngendika"wong kang dawa umure lan bagus amale. Sahabat ngendika malih: sinten tiyang ingkang paling ala? Rasul ngendika “ wong kang dawa umure lan ala amale”. (HR. Ahmad) 

 

 Kaum muslimin Jemaah jum’ah Rahimakumullah 

Kados pundi supados amalipun punika sae lan dipun tampi dening Allah, tentunipun anggenipun nindaaken amal ibadah kedah wonten dasaripun, inggih punika kasebat wonten ing Alquran lan hadits nabi Muhmad SAW. Rasulullah seda boten ninggalaken mas picis raja brana kagem keluarganipun, ananging Rasulullah namung ninggalaken Alquran lan hadits nabi, sinten tiyangipun ingkang ngugemi kalihipun yektos badhe dados tiyang ngang paling sae. Rasulullah SAW ngendika.

 قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ النَّاسِ أَقْرَؤُهُمْ وَأَتْقَاهُمْ وَآمَرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَاهُمْ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأَوْصَلُهُمْ لِلرَّحِمِ 

“ Ana wong lanang kang ngadek ing ngarsane Rasululah, ing mangka Rasullah ana mimbar. Wong lanang iku matur maring rasul ”Duh Rasulullah, sinten tiyang ingkang paling sae punika? Rasul ngendika: manungsa kang paling bagus yaiku kang paling faham (Alquran), paling taqwa, paling asring mrintah maring kebagusan lan nyegah penggawean munkar, lan asring ngraketake paseduluran”. (HR. Ahmad). 

 

Kanthi hadits punika Rasulullah SAW paring pesen bilih syaratipun tiyang ingkang paling sae punika: 

  1. Tiyang ingkang tansah syukur dhateng Allah, amargi dipun paringi yuswa ingkang panjang lan tansah ngginakaken wekdal kangge nindakaken ibadah lan amal shalih. Amargi dados tiyang ingkang rugi menawi dipun paringi panjang yuswa nanging ibadahipun kirang. 
  2. Faham kalian Alquran, inggih punika dipun awali kalian biasakaken maos Alquran, ndherek kajian Alquran, remen nindaki majlis taklim kangge ndherek ngaos. 
  3. Tansah ningkaten iman lan taqwa dhateng Allah, inggih punika kanthi nindakaken dhawuh-dhawuhipun Allah lan nilar awisanipun Allah. 
  4. Remen nindakaken amar makruf nahi munkar, inggih punika dhemen dhawuh nindakaken pedamelan ingkang bagus lan nyegah dhateng pedamelan mungkar. 
  5. Remen nyambung pasedherekan 

 

Kaum muslimin Jemaah Jum’ah Rahimakumullah. 

Manungsa dipun dadosaken Allah dados makhluk ingkang paling sae, nanging sae lan sempurnanipun punika boten gumatung kalian raganipun mawon. Ananging Allah mirsani saking tindak lampahipun, kasebat wonten ing Alquran:

“Sira kabeh iku umat kang luwih bagus kang kalahirake kanggo manungsa, (kang supaya) sira kabeh padha printah marang kang makruf, lan padha nyegah marang kang mungkar lan iman marang Allah” (QS. Ali Imran: 110) Midherek ayat punika syarat dados umat ingkang paling bagus inggih punika sepindhah iman ingkang kiat, kaping kalih negakaken amar makruf lan nyegah pedamelan mungkar. Syarat punika sajatosipun sampun dipun miliki kaum muslimin ing zaman Rasulullah SAW. Sahingga saking sifat punika umat Islam dados kiat lan jaya. Sedaya wilayah Arab tunduk lan patuh kalian Islam, gesangipun aman, tentrem, adil makmur. Mekaten punika amargi kukuhipun anggenipun ngugemi iman lan nindakaken ajaran Islam, saha negagaken amar makruf nahi munkar.

“Satemene wong-wong kang iman yaiku namung wong-wong kang padha iman marang Allah lan rasule, tumuli dheweke kabeh ora mamang lan dheweke kabeh padha jihad (berjuang) kelawan bandha lan jiwane dheweke kabeh ing dalem dedalane Allah, hiya dheweke kabeh iku wong-wong kang padha temen”. (QS. Al Hujurat: 15)

 

 باَرَكَ اللهُ لِيْ وَلكمْ فِي القُرْآنِ العَظِيْمِ، وَنَفَعَنِيْ وَإِيّاكُمْ بِالآياتِ وذِكْرِ الحَكِيْمِ. إنّهُ تَعاَلَى جَوّادٌ كَرِيْمٌ مَلِكٌ بَرٌّ رَؤُوْفٌ رَحِيْمٌ

1/06/2021

Menjadi Orang Terbaik Agar Hidup Bermakna

Tahun baru 1 Januari 2021 sudah berlalu dan sekarang hampir satu pekan, ketika kita melihat kesibukan dan hingar-bingar menyambut tahun baru. Mari sejenak kita merenung, apakah sebenarnya yang baru khusunya pada diri sendiri. Tahun baru biasanya diikuti dengan ucapan “tahun baru semangat baru”. Sudahkah terwujud dalam tingkah laku dan perbuatan? Sudahkan hidup kita semakin bermakna, semakin produktif dan bermanfaat bagi orang lain? 

 


Pada zaman Rasulullah Muhammad SAW masih hidup, ada seorang Arab Badui yang bertanya pada beliau:

 يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ خَيْرُ النَّاسِ قَالَ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ 

"Wahai Rasulullah, siapa orang terbaik itu? Rasulullah Shallallahu 'alahi wa Salam menjawab: "Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya." (HR. Tirmidzi) 

 

Dalam hadits yang lain meriwayatkan ada seorang laki-laki yang bertanya pada rasul:

 يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ خَيْرُ النَّاسِ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ قَالَ فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ 

"Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik?" Beliau menjawab: "Orang yang panjang umurnya dan baik amalannya." Tanyanya lagi; "Siapakah manusia yang paling buruk?" Jawab beliau: "Orang yang panjang umurnya dan buruk pula amalannya." (HR. Ahmad) 

 

Dalam hadits yang pertama riwayat Imam Tirmidzi menyebutkan bahwa orang yang terbaik adalah Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dalam hadits kedua riwayat Imam Ahmad bahwa Orang terbaik adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Sebaliknya orang yang paling buruk adalah Orang yang panjang umurnya dan buruk pula amalannya. Menjadi orang yang baik apalagi yang terbaik adalah menjadi harapan kita. Namun bagaimanakah kita bisa mengukur bahwa hidup kita telah beramal yang baik. Tentunya ada alat ukurnya, karena ternyata banyak orang yang telah melakukan amal perbuatan baik, namun amal tersebut tertolak, amal tersebut tidak berdampak pada kemudahan berwasilah kepada Allah dalam berdoa. 

 

Kita ingat bahwa ada tiga orang pemuda yang terjebak didalam gua. Tiga pemuda tersebut bermaksud mau berlindung di dalamnya tetapi tiba-tiba gua tersebut runtuh, sehingga pintu gua tertutup oleh batu yang sangat besar. Secara nalar pemuda tersebut akan mati karena terjebak di dalamnya. Segala daya dan kekuatan telah dikerahkan untuk mendorong batu besar tersebut namun sedikitpun batu tidak bergeser. Tiga pemuda memadukan kekuatan untuk mendorong batu, ternyata tetap tidak bergeser sedikitpun. Lalu tiga pemuda tersebut, masih-masing berdoa dengan wasilah amal perbuatan baik yang pernah dilakukan. Bila amal perbuatan yang menurut dirinya baik dan diterima oleh Allah maka bukakanlah pintu gua. Ternyata amal baik yang telah dilakukan memang benar, baik dan diterima Allah. Dengan bukti batu besar bisa bergeser dan pintu gua terbuka. 

 

Dari itu jelaslah bahwa bila ingin amal baik yang dilakukan diterima Allah dasarnya adalah Kitabullah dan Sunnah Rasul. Rasulullah Muhammad SAW wafat tidak meninggalkan harta benda, namun beliau meninggalkan Kitabullah dan Sunnaty (hadits rasul). Barang siapa yang berpegang teguh pada keduanya maka akan selamat dan tidak akan sesat untuk selamanya. Selamat berakifitas semoga hidup kita lebih bermakna, produktif dan bermanfaat, amin.

12/31/2020

Muhasabah Warsa 2021, Tambahing Tahun Kiranging Yuswa

    Selagi tasih wonten bumi, srengenge lan sedaya tata surya, yektos gantosing wekdal punika sampun dados Sunnatullah, saking detik gantos menit, menit gantos jam, jam gantos dinten, dinten gantos minggu, minggu gantos wulan, wulan gantos tahun. Kala wingi kita ing tahun 2020 sak punika sampun tahun 2021. Gesangipun manungsa punika betahaken wekdal. Allah sampun paring wekdal mila mangga wekdal punika dipun gunakaken kanthi sak sae-saeneipun supados gesang kita dados manfaat lan maslahat.

 


“He wong-wong kang padha iman, padha taqwaha marang Allah lan prayogane saben awak-awakan migatekake apa kang wus den lakoni kanggo dina mburi (akhirat) lan padha taqwaha marang Allah, satemene Allah Maha Pirsa kelawan apa bae kang sira kabeh padha nglakoni”. (QS. Al Hasyr: 18)

Allah sampun paring petedah supados nggatosaken dhateng sedaya tumindak, lan Allah dhawuh supados tansah nindakaken amal ibadah lan tumindak sae kangge sangu benjang ngadhep wonten ngarsa dalem Allah SWT lan sangu benjang wonten ing alam akhirat. Salah satunggaling dinteng ingkang sampun boten wonten dinten malih, boten wonten ingkang saget paring pitulungan kejawi amal ibadah dan tindak lampah  ingkang sae. Tiyang sepuh supe kalian anak, anak supe kalian tiyang sepuhipun napa malih dhateng tiyang sanes. Sedaya tiyang sami repot anggenipun menggalih pribadinipun piyambak, sami nampi ganjaran saking pakertinipun.

Allah SWT paring pemut supados gatosaken wekdal ingkang badhe dhateng, wekdal benjang ingkang dipun maksudaken inggih punika sak sampunipun dinten Jum’at, tumunten dinten Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum’at. Sahingga nalika kepanggih malih kalih dinten Juma’t ateges badhe nglampahi setunggal minggu, lan sak mangke manawi kepanggih malih kalian tanggal setunggal Februari ugi badhe nglampahi wekdal setunggal wulan, lan menawi kepanggih malih kalian wulan Januari ateges kita badhe nglampahi setunggal tahun.

Sahingga gantosipun dinten, minggu, wulan lan tahun punika prayoginipun dipun rencananaken, supados gesang kita tambah manfaat lan maslahat. Ampun ngantos kita gesang namung sak lantrahipun, ingkang sampun kelampahan ingggih dipun tindakaken malih kanthi boten wonten usaha kangge ningkataken.  Rasulullah SAW naten ngendika

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعَهُمْ لِلنَّاسِ

"Sak bagus-baguse manungsa yaiku kang paring manfaat dhateng tiyang sanes (HR. Tabrani dan Daruquthni”

Napa malih wekdal lan kesempatan ingkang sampun dipun paringaken Allah, manga kita timbang-timbang, kita ukur lan kita gatosaken punapa sampun kathah pedamelan saenipun punapa malah kathah maksiyatipun. Kanthi punika sahabat Umar bin Khathab Radhiyallahu ‘anhu sampun nate ngendika:

حَاسِبُواْ اَنْفُسَكُمْ قَبْلَ اَنْ تُحَاسَبُواْ وَزِنُواْ اَنْفُسَكُمْ قَبْلَ اَنْ تُوْزَنُواْ

“Titinen awakmu sak durunge dititi dening wong liya, timbang-timbanga awakmu sak durunge ditimbang dening wong liya”.

 

Kaum muslimin Jemaah Jum’ah Rahimakumullah

Dasar kita supados dados tiyang ingkang saget paring manfaat lan maslahat inggih punika, kita tansah nggatosaken wekdal ingkang dipun paringaken Allah, inggih punika kangge mujudaken lan ningkataken iman, taqwa lan amal sahlih. Allah SWT sampun ngendika:


 

 

“ Dhemi wektu. Sak temene manungsa iku yekti ana ing sajrone kapitunan, kejaba wong-wong kang padha iman lan nglakoni ngamal salih lan padha tutur tinutur supaya padha-padha bisa naati ing kabeneran lan padha tutur-tinutur supaya padha-padha bisa anetepi ing kesabaran” (QS. Al  Ashr: 1-3)

 

Wonten ing surat Al Ashr punika Allah SWT paring pimut dhateng kita supados dados tiyang ingkang beja inggih punika:

1.      Iman dhateng Allah. Kanthi iman lan taqwa dhateng Allah mila Gusti Allah badhe paring kanugrahan, sedaya reribeting gesang badhe dipun paringi margi lan badhe dipun paringi rizqi saking panggenan ingkang boten dipun nyana-nyana.

2.      Tansah nindakaen amal shalih. Iman ingkang teguh badhe kajumbuhaken kalian amal shalih, amal ingkang saget dhatengaken manfaat lan maslahat kagem tiyang sanes, lingkungan lan masyarakat.

3.      Tansah wasiat-winasiatan ing perkawis ingkang haq lan perkawis ingkang leres. Tumindak sae ingkang sampun dipun tindakaken prayogi dipun tingkataken lan menawi tiyang sanes ingkang tumindak sae prayogi dipun teladhani. Kosok wangsulipun tumindak awon ingkang sampun dipun tindakaken prayogi boten dipun ambali malih, enggal-enggal nyuwun pangapunten dhateng Allah lan menawi tiyang sanes ingkang tumindak awon prayogi dipun engetaken, sehingga ing sak lebeting gesang bebrayan tansah mong- tinemong lan tulung-tinulung ing dalem nindakaken kesahenan.

4.      Tansah wasiat-winasiatan dhateng tumindak sabar. Sabar nalika nindakaken dhawuhipun Allah, sabar nalika nilar awisanipun Allah, sabar nalika nampi musibah lan bencana, sabar nalika dipun sakiti dening tiyang sanes, sabar nalika nahan hawa nafsu.

Kanthi punika iman kemawon boten cekap, ananging kedah dipun buktikaken kalian amal shalih, ibadaah maghdhah lan ghairu maghdhah dipun tindaken sesarengan. Ibadah kanthi pribadi lan sosial kedah sami-sami dipun tindakaken. Kasempurnanipun ibadah badhe kajumbuhaken kanthi gesang ingkang manfaat lan maslahat.

Mugi-mugi kanthi gantosipun dinten, minggu, wulan lan tahun punika, saget ningkaten iman, taqwa lan amal shalih,  mugi-mugi Allah tansah paring pitedah dhateng kita, amin.

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ اْلآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ، أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ لِيْ وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوْهُ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

 

12/20/2020

Orang Sakit Cenderung Memikirkan Diri Sendiri

Sekilas melihat judul, tersebut diantara kita akan berpandangan negatif, karena memikirkan diri sendiri berarti egois. Sifat ini tercela. Dalam kehidupan bermasyarakat, persahabatan yang terjalin, persaudaraan yang dibina untuk selalu dikukuhnya. Selalu menjaga komitmen bersama. Namun yang terjadi ketika ada suatu kepentingan, keuntungan dan manfaat semuanya diarahkan untuk dirinya sendiri, sebaliknya bila terjadi kesulitan, kerugian maka akan dialihkan pada orang lain. Dari itu siapakah yang akan mendekat, niscaya temannya satu persatu akan menjauh tinggallah sendiri. 

 

Status manusia disamping sebagai makhluk pribadi, dia adalah makhluk sosial dan makhluk Tuhan. Sebagai makhluk sosial manusia tidak akan bisa hidup secara sendiri, manusia selalu tergantung pada orang lain. Jangan berpandangan ketika sudah mempunyai pangkat, jabatan yang tinggi, harta yang berlimpah dia bisa hidup sendiri. Oke, mungkin ada yang berpandangan dengan pangkat, jabatan bisa menggunakan kewenangannya untuk memenuhi ambisi diri sendiri, dengan harta semuanya bisa dibeli. 

 

Di saat pandemi Covid-19 dimanakah pangkat, jabatan dan harta, ketika seseorang sudah terpapar positif, maka mau tidak mau harus melakukan karantina baik di rumaha sakit atau secara mandiri. Pada saat itu dia tidak akan lagi bebas menggunakan kewenangannya, karena semua orang termasuk tenaga medis akan berhati-hati, diutamakan keselamatan dirinya. 

 

Lebih jauh lagi bagi orang yang terpapar virus corona atau siapun yang menderita sakit disanalah orang akan sibuk memikirkan dirinya sendiri. Tenaga dan pikirannya lebih besar untuk memikirkan dirinya sendiri. Bagaimana akan memikirkan orang lain ketika dirinya sakit. Orang yang sedang sakit sedang berjuang untuk melepaskan diri dari penderiaan, karena yang terbayang dalam pikiran, bagaimana agar menjadi sehat dan pulih kembali. Segala usaha dan ikhtiar dilakukan, bahkan tuntunan doa yang tidak pernah diperlukan, akhirnya menjadi kebutuhan. 

 

Rasa ketergantungan diri pada Allah, Allah yang berkuasa menciptakan penderitaan namun juga berkuasa untuk menghilangkan, walaupun sekali-kali terbanyang akan kondisi terburuk yang akan menimpanya. Dengan doa muncul rasa optimis, karena Allah berkuasa untuk menciptakan kebaikan dan keburukan kepada makhluknya. Dan dengan penuh rasa harap, Allah memberikan kebaikan dan menghilangkan keburukan. 

 

Subhanalloh, semoga sakit yang diderita hanya sebagai peringatan, bahwa manusia kadang lupa dengan nikmat sehat yang telah diberikan Allah. Bagaimanakah sehat itu sangat berharga dan bermakna, tanpa sehat tidak aka nada kenikmatan, tidak ada kebahagiaan. Karena itu biasakan untuk selalu berdoa kepada Allah SWT.

 اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ 

 

Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari kegundahan dan kesedihan dan aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan dan kemalasan dan aku berlindung kepada-Mu dari sifat penakut dan bakhil dan aku berlindung kepada-Mu dari terlilit hutang dan pemaksaan dari orang lain. (HR. Abu Dawud: 1317, 1330) 

 

Syukuri apa yang ada, berusaha, ikhtiar dan tawakal hanya kepada Allah.

12/15/2020

Nifaq dan Munafiq

Sering kita mendengar orang mengatakan munafiq atau bahkan kita pun kadang mengatakan pada orang lain bahwa dia orang munafiq. Alangkah ironisnya jika menyebut orang lain sebagai orang munafiq namun dirinya juga termasuk munafiq pula. Karena itu penting bagi kita untuk mengetahui tentang munafiq. Bahwa munafiq berasal dari bahasa Arab nafaqa-yunafiqu-nifaaqan yang berarti ketidaksesuaian antara yang diperlihatkan dengan yang disembunyikan. Jadi nifaq adalah salah satu perilaku tercela yang hendaknya untuk dihilangkan, karena nifaq ini akan mendatangkan bencana, malapetaka, musibah, bahkan bisa mendatangkan kehancuran. 

 


Sedangkan orangnya adalah munafiq, jadi orang munafiq adalah orang yang menyembunyikan kebenaran, apa yang dinampakkan tidak sesuai dengan apa yang disembunyikan. Antara ucapan dengan hati tidak selaras dan seimbang. Rasulullah Muhammad SAW memberikan perhatian terhadap orang-orang muslim untuk waspada terhadap perilaku munafiq. Beliau menyebutkan tentang-tanda-tanda orang munafiq:

 

 أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا أَوْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ 

"Ada empat hal yang bila ada pada seseorang berarti dia adalah munafiq atau siapa yang memiliki empat kebiasaan (tabi'at) berarti itu tabiat munafiq sampai dia meninggalkannya, yaitu jika berbicara dusta, jika berjanji ingkar, jika membuat kesepakatan khiyanat dan jika bertengkar (ada perselisihan) maka dia curang”. (HR. Buchari: 2279) 

 

Dalam hadits tersebut Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan tanda-tanda munafiq ada empat, yaitu: 

1. Jika berbicara dusta. 

2. Jika berjanji ingkar. 

3. Jika membuat kesepakatan khiyanat. 

4. Jika bertengkar (ada perselisihan) maka dia curang.

 

Coba kita renungkan bila empat sifat atau salah satu saja diterapkan dalam kehidupan niscaya akan terjadi kehancuran. Bicaranya manis untuk didengar namun ternyata palsu, bila berjanji tidak pernah menepati, bila diberi amanah dan kepercayaan kok berkhianat, bila terjadi perselisihan mencari jalan pintas dan berbuat curang maka niscaya tidak ada ketenangan dan kenyamanan dalam kehidupan. 

 

 Akhlaq yang baik dan buruk bisa terbentuk karena kebiasaan, lingkungan dan pendidikan, sedangkan agama memerintahkan untuk selalu berbuat baik. Agama memberikan peringatan bahwa semua amal perbuatan manusia kelak akan dimintai pertanggungjawaban, seluruh organ tubuh manusia kelak akan dimintai pertanggungjawaban, pada hari qiayamat setiap orang akan mengatakan dengan jujur, mulai dari telinga digunakan untuk mendengarkan apa saja, mata digunakan untuk melihat apa saja, hati digunakan untuk apa. Allah SWT telah mengingatkan dalam Alquran surat Al Isra’ ayat 36:

 

 وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا 

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya”. 

 

Berfikirlah sebelum bertindak, berhati-hatilah dalam setiap ucapan dan perbuatan agar tidak akan terjadi penyesalan. Selagi masih diberikan kesempatan panjang umur masih terbuka jalan untuk memperbaiki diri, mencari bekal untuk hari esok. Menanam kebaikan sebanyak mungkin karena bila kematian telah datang maka tidak ada kesempatan untuk memperbaiki. Memperbaiki dengan merenung memikirkan kekurangan diri sendiri bukan kekurangan orang lain. Karena teramat mudah untuk meniti kekurangan orang lain. Ingat meniti kekurangan diri akan menjadikan pribadi yang berakhlaq mulia sebaliknya meniti kekurangan orang lain akan memperkeluh hati dan pikiran. 

 

Tidak ada manusia yang sempurna kecuali orang berupaya untuk mencari kesempurnaan. Tidak ada manusia yang paling baik kecuali manusia yang selalu berupaya untk berbuat baik. Tidak ada kesalahan yang menjadi baik kecuali menyadari bahwa dirinya telah berbuat salah kemudian berupaya untuk merubahnya.atidak adda dosa yang tidak diampuni kecuali segera bertobat untuk tidak mengulanginya lagi.

11/21/2020

Shalat Sebagai Media Komunikasi Kepada Allah

Shalat adalah ibadah yang paling utama, indikator ke-Islaman seorang muslim ditentukan dalam hal melaksanakan shalat yang utuh, dalam kuantitas lima waktu dalam sehari semalam dan secara kualitas adalah kondisi shalat yang dilaksanakan dengan khusu’. Shalat yang khusu’ dilaksankaan benar-benar sedang menghadapkan jasad dan ruh kepada Allah. Ketika jasad dan ruh menyatu sedang menghadap Allah disanalah sedang terjadi komunikasi hamba kepada Allah.

Karena itu ketika hendak menghadap Allah maka tubuh, pakaian dan tempatnya harus dalam keadaan suci. Yang sering menjadi persoalan adalah bahwa ketika shalat, jasadnya sedang shalat namun hati dan pikirannya sedang pergi entah kemana. Bisa jadi ketika sedang melaksanakan shalat dapat mengingat sesuatu hal yang tadinya lupa. Sangat aneh ketika shalat menjadi ingat. Bahkan kadang ide-ide kreatif muncul ketika sedang shalat. Padahal ketika sedang shalat hendaknya tubuh, hati pikiran menyatu sedang menghadap Allah. Sadar dengan bacaan shalat dan kaifiyahnya. 

 

Ketika dapat mewujudkan shalat yang khusu’ maka akan terjadi komunikasi kepada Allah, kita memohon Allah mendengarkan. Ketika hamba Allah telah dengan sungguh-sungguh memohon siang dan malam tiada henti, tekun, sabar ikhlas maka tiada halangan bagi Allah untuk mengabulkan doa dan permohonan hamba-Nya.

 وَقاَلَ رَبُّكُمْ ادْعُوْنِى أَسْتَجِبْ لَكُمْ 

 

"dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu". ) QS. Mu’min: 60) 

 

Sering terjadi hamba Allah meminta kepada-Nya, hambanya meminta untuk segera dikabulkan, namun terkadang banyak yang menjadi putus asa. Ibadah sudah dilakukan berdoapun tidak pernah henti namun seakan Allah tidak mendengar doanya. Bila demikian, tidak ada salahnya untuk bermuhasabah, Allah SWT berfirman:

 وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَاِنِّى قَرِيْبٌ, أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ, فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِى وَلْيُؤْمِنُوْا بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ 

 

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, Maka (jawablah), bahwasanya aku adalah dekat. Aku (Allah) mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. (QS. Al Baqarah: 86) 

 

Hikmah dari ayat tersebut: 

1. Allah akan mengabulkan doa hambanya bila mau memohon. 

2. Yakin dengan penuh keimanan kepada Allah, bahwa Allah menciptakan manusia dan telah menyediakan segala yang diperlukan hamba-Nya. 

3. Permohonan akan dikabulkan bukan dengan tanpa syarat, maka penuhilah syarat-syaratnya yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. 

4. Selalu berupaya untuk menegakkan kebenaran, bahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, suka menolong dan berwasiat dalam kebaikan dan kesabaran.