9/30/2013

Ningkataken Zakat Infaq Shadaqah


Zakat punika salah setunggalipun rukun Islam, zakat dipun wajibaken dhateng tiyang-tiyang Islam ingkang sampun ngghadhahi kasil setunggal nishab, kapitang ing dalem setunggal tahun. Zakat punika kangge ngresiki dhateng bandha utawi kasil. Zakat punika ibadah ingkang langsung saget dipun raosaken dening sedherek-sedherek kita ingkang tasih kekirangan utawi para mustahiq. Kanthi mekaten minangka dados tiyang Islam ampun eman-eman kaoian bandhanipun ingkang sampun kedah dipun dalaken zakatipun.
Infaq lan shadaqah ugi dados kewajibanipun tiyang Islam,sinaosa boten dipun tentukaken dening nishab lan haul. Sinten kemawon ingkang sampun ngedalaken zakat inggih tasih gadhahi tanggelan ngedalaken infaq lan shadaqah. Malah infaq lan shadaqah ingkang dipun dalaken kadang langking kathah katimbang zakat. Mekaten punika amargi raos syukuripun dhateng Allah. Perlu kita enget menawi kita dados tiyang ingkang syukur mila badhe dipun tambah kenikmatanipun dening Allah SWT.
اَلْحَمْدُلِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا كَمَا اَمَرَ. فَانْتَهُوْا عَمَّا نَهَى عَنْهُ وَحَذَّرَ. نَحْمَدُهُ عَلَى جَزِيْلِ الْفَضْلِ وَالْاِنْعَامِ وَنَشْكُرُهُ عَلَى مَا اَوْلَاهُ مِنَ التَّوْفِيْقِ وَالْاِلْهَامِ. أَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّااللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ الْمَلِكُ الدَّيَّانُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ خَيْرُ مُعَلِّمٍ وَاِمَامٍ, اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ عَلَى مَنْهَجِهِمِ السَّلِيْمِ أَمَّابَعْدُفَيَآعِبَادَ اللهِ, أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِى بِتَقْوَى اللهِ فَقَدْ فَازَالْمُتَّقُوْنَ

Kaum muslimin jema’ah Jum’ah Rahimakumullah
Mangga sesarengan kita sami ningkataken iman lan taqwa dhateng Allah SWT, inggih punika kanthi nindakaken dhawuh-dhawuhipun Allah lan nebihi sedaya awisanipun. Tiyang Islam wajib hukumipun nindakaken gangsal rukun Islam inggih punika sahadat, shalat, zakat, puasa lan haji. Dipun melai kanthi ngucapaken ikrar Syahadat minangka wujud saking pengakuan kanthi lisan ingkang dipun landasi kalian keyakinan:
أَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مَحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ
“Kawula nyekseni lan ngyakini satuhunipun boten wonten pengeran ingkang wajib dipun sembah kejawi namung Gusti Allah, lan kawula nyekseni lan ngyakini bilih nabi Muhammad punika utusanipun Allah”.

Sasampunipun kita ngikraraken syahadatain saterasipun kita tindakaken bukti saking ikrar punika kanthi jumenengaken shalat gangsal wekdal, ngedalaken zakat, nindakaken shiyam lan haji kagem tiyang Islam ingkang sampun mampu. Gangsal pilar punika dados setunggal lan manunggal ingkang kedah dipun tindakaken. Boten saget namung ngucapaken syahadatain mawon lajeng boten nindakaken shalat, zakat, puasa lan haji. Utawi nindakaken shalat nanging boten bayar zakat, boten nindakaken shiyam lan saterasipun.
Semanten ugi agami Islam inggih punika agami ingkang tansah berupaya mujudaken keseimbanganipun gesang, jasamani lan rohani, dunya lan akherat, sakral lan profan. Kanthi punika kangge neguhaken keyakinan banda saget dadosaken tiyang dados iman utawi kafir kados pengendikanipun sahabat Ali bi Abi Thalib:
كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُوْنَ كُفْرًا
Kemiskinan iku isa dadekake kufur.

Pramila supados tiyang Islam dados umat ingkang kiyat ing iman, lan kadunyanipun, setunggal saking pilar agami Islam inggih punika zakat. Zakat salah satunggaling ibadah ingkang ngrembaka ing ibadah sosial. Jalaran zakat punika ibadah ingkang langsung sesambetan kalian banda. Zakat dados kewajiban kagem tiyang Islam ingkang ghadahi kasil sampun dumugi setunggal nishab lan dipun miliki dangunipun setunggal tahun. Kasil punika saking wujud hasil usaha selaku pegawai, pedagang, pengusaha lan sanesipun kedah ngedalaken zakatipun 2,5% kanthi nishab emas 94 gram emas, kagem para petani pantun lan jagung kanthi nishabipun 750 kg beras utawi 1.350 kg kabah ing saben panen dipun dalaken zakatipun 10 % sawah boten mawi irigasi lan 5% menawi ginakaken jasa irigasi. Semanten ugi kagem petani saking hasil usaha sayur-sayuran, kembang, palwija nisahab zakatipun kanthi nishab pantun.
Zakat punika dados kewajiban kagem tiyang Islam ingkang kedah dipun tindakaken. Ing dalem Alquran wonten 30 ayat ingkang nyebataken dhawuh ngedalaken zakat lan 27 ayat dhawuh punika sesarengen kalian dhawuh jumenengeken shalat. Tegesipun bilih ngedalaken zakat hukumipun sami kalian jumenengaken shalat, lan boten bayar zakat hukumipun inggih sami kados ninggalaken shalat. Pramila kangge mujudaken tiyang Islam ingkang kiyat iman, amal lan bandanipun, sesami tiyang Islam kedah dipun kembangaken sikap mong tinemong, lan tulung tinulung, kanthi kita tindakaken kewajiban bayar zakat. Jalaran ing sedaya kasil kita, satemah wonten hak-hakipun kagem para fuqara lan masakin. Kanthi ngedalaken hakipun ateges sampun ngresiki dhateng bandanipun, lan insya-Allah badhe pikantuk kaberkahan saking ngarsa dalem Allah SWT. Allah SWT paring dhawuh:“ Munduta sira (Muhammad) zakat saperangan saka bandhane dheweke kabeh. Kanthi zakat kuwi sira ngresikake lan nyucikake dheweke kabeh” (QS. Attaubah: 103)

Kaum muslimin jema’ah Jum’ah Rahimakumullah
Zakat badhe nuwuhaken pasederekan ingkang harmonis antawis para aghniya’ lan fara fuqara’, jalaran para aghniya’ netepi kewajiban tiyang Islam inggih punika ngedalaken zakat, infaq lan shadaqahipun. Tumunten para fuqara’ rumaos dipun gatosaken, dipun welasi sahingga sifat, iri, dengki saget dipun kirangi, semanten ugi sifat bakhil, tamak, loba ugi badhe ical. Kanthi punika kangge mujudaken tiyang Islam ingkang kaffah, gangsal pilar punika minangka dasaripun agami, lan kangge mujudaken kasempurnaning pribadi muslim punika kedah dipun kantheni kalian amal-amal shalih sanenipun, utaminipun amal-amal sunnah dan amal ingkang mengku kautaman.
Satuhunipun zakat punika boten badhe ngurangi dhateng rizki, malah Allah badhe nambahi rizki, malah dipun tikel-matikelaken ngantos para muzakki lan munfiq boten saget ngitung amargi kathah lan agengipun piwales saking ngarsa dalem Allah SWT:

“ Patuladhan (sedekah kang kawetokake) wong-wong kang padha nyedekahake bandhane ing dalan Allah iku pada kaya patuladhane sagagang wineh kang nukulake pitung ulen-ulen, kang saben-saben ulenan ana satus wiji. Allah nikel-nikelake (ganjaran) tumrap sapa wae kang dikersakake Allah. Lan Allah maha jembar (kanugrahane) tur maha ngudanani”. (QS. Al Baqarah: 261)

Saterasipun Rasulullah SAW nate ngendika:
مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْداً بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّٰهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللّٰهُ )رواه مسلم)

“Shadaqah ora bakal ngurangi rizki, lan Allah ora bakal nambah pangapura marang sawijining wong kejaba kamulyan, lan ora tawadhuk salah sawijing wong maring Allah kejaba Allah bakal ngangkat (derajate)” (HR. Muslim).

Allah sampun dhawuhaken dhateng para muslim supados ngedalaken zakat, infaq lan shadaqah. Rasulullah paring kabar sae, bilih zakat infaq lan shadaqah punika dados tabungan deposito ingkang badhe dipun paringaken benjang ing dinten qiyamat. Lan saperangan para muslim sampun buktikakaen bilih ngedalaken zakat infaq lan shadaqah, dadosaken rizkinipun tambah, gampil, malah tambah kathah lan berkah. Kanthi punika menawi kita kepingin ngraosaken kados mekaten punika, boten wonten cara malih kejawi, melai nglatih dhateng pribadi kanthi ngedalaken zakat, infaq lan shadaqahipun. Insya-Allah raos tenang, gampil punika badhe dipun raosaken, mekaten punika margi rahmat lan barokahipun Allah SWT.

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِى الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِى وَاِيَّا كُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِالْحَكِيْمِ. أَقُوْلُ قَوْلِى هَذَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ, وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ.


9/26/2013

Ujian Keimanan Melalui Ibadah Qurban


Qurban adalah ibadah yang disyari'atkan kepada nabi Ibrahim, tetapi syari'at tersebut terus dilestarikan dalam syari'at Islam. Karena Islam sebagai agama paripurna kadang menghapus, melestarikan, menyempurnakan atau hukum baru yang belum disyari'atkan pada rasul sebeluim diutusnya nabi Muhammad.
Qurban berasal dari kata qoroba yang berarti mendekatkan, maka bagi mereka yang mampu melaksanakan qurban hanya rasa dekatnya dengan Allah yang diharapkan.

Artinya:
Daging-daging onta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al Hajj: 37)
Ibadah Qurban bagi umat Islam dibagi menjadi dua:
1. Bagi orang yang sedang menunaikan ibadah Haji melaksanakan qurban hukumnya wajib yang dilaksanakan di Mina.
2. Bagi umat Islam yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji hukumnya adalah sunnah muakkad yang dilaksanakan pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dhulhijjah.


Perintah qurban ditegaskan dalam Alquran surat Al Kautsar: 

Artinya:
Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah shalat dan berqurbanlah. Sesunguhnya orang-orang yang membenci dialah yang terputus. (Al Kaustar: 1-3)
Nabi Muhammad SAW bersabda:

عن ابى هريرة قال رسول الله صلىالله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا (رواه احمد و ترمذى)
Artinya:
Dari Abu Hurairah RA Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa mempunyai kemampuan untuk berqurban tetapi tidak berqurban, maka janganlah ia dekat-dekat dengan tempat shalat kami. (HR. Ahmad dan Turmudzi).

Antara shalat dan qurban mempunyai ikatan yang erat, shalat merupakan bentuk hubungan langsung dengan Allah, hubungan ini akan terpancar dalam akhlaq dan perilakunya dengan sesama manusia bahkan terhadap sesama makhluk hidup dan terhadap lingkungannya apabila shalat dilakukan dengan khusuk. Khusuk bermakna kesesuaian antara bacaan dengan hati, hati yang bersih yang terlepas dari bisikan-bisikan hawa nafsu. Hal ini memerlukan pengorbanan yaitu dengan bersunguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah SWT. Maka pengorbanan ini akan membawa pengaruh terhadap perilaku yang sesuai dengan Sunnatullah. Maka hakekat berqurban adalah memotong nafsu hayawaniyah yang senantiasa melekat pada diri manusia untuk dikendalikan dan selanjutnya untuk diarahkan pada jalan yang telah digariskan oleh Allah SWT.

Jenis binatang yang bisa dijadikan untuk berqurban adalah binatang yang tidak cacat, seperti pincang, kurus, sakit telinganya, kurang ekornya. Sebagaimana hadits rasul yang diriwayatkan oleh Imam Turmudzi: Empat macam hewan yang tidak boleh digunakan qurban, yaitu buta sebelah matanya lagi nyata butanya, sakit lagi nyata sakitnya, pincang lagi nyata pincangnya dan tua yang tidak mempunyai sumsum.
Jadi binatang yang syah digunakan untuk qurban adalah:
1. Binatang yang sehat.
2. Qurban kambing, domba yang sudah berumur satu tahun lebih, tandanya gigi depannya telah berganti.
ضحوا بالجذع من الضأن فانه جائز
Artinya:
Berqurbanlah dengan kambing jadz'ah (berumur setahun lebih) karena dia sudah mencukupi. (HR. Ahmad dan Thabrani)

3. Kambing biasa yang berumur dua tahun lebih.
4. Sapi atau kerbau yang sudah berumur dua tahun lebih
5. Onta yang telah berumur lima tahun lebih.
Bagi yang berqurban sebaiknya tidak memakan daging dari binatang yang diqurbankan, tetapi bila tidak bisa maka dia diperbolehkan memakannya dengan tidak lebih dari 1/3 nya.
Dalam berqurban dibolehkan untuk bergabung, jika sapi atau onta maka 1 ekor untuk tujuh orang. Daging qurban dibagikan kepada fakir miskin, kaum kerabat dan tidak boleh dijual.
Sunnah waktu berqurban:
1. membaca basmalah.
2. Membaca shalawat nabi
3. Membaca takbir.
4. membaca do'a qurban:
بسم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امة محمد
5. Binatang yang disembelih dihadapkan kiblat.
Pelaksanaan qurban tidak hanya terbatas pada penyembelihan binatang qurban pada hari nahr yang dilaksanakan satu tahun sekali atau kewajiban satu kali seumur hidup. Akan tetapi qurban yang dilakukan setiap tahun adalah merupakan i’tibar agar kita mau berqurban untuk orang lain pada hari-hari yang lain. Sehingga qurban dalam pengertian yang lebih luas menegakkan syi’ar Islam misalnya dengan memelihara peradaban Islam agar tidak pudar, memelihara keseimbangan hidup bermasyarakat, saling menghormati dan berupaya menegakkan keadilan dan kejujuran.
Ibadah qurban menjadi sarana untuk menguji kekuatan iman dan Islam, karena iman bisa membuahkan akhlaq dan perilaku yang terpuji. Ditengah kehidupan bermasyarakat dengan tingkat ekonomi sosial yang berbeda akan memunculkan watak dan karakter yang berbeda. Ditambah lagi dengan imbas dari kenaikan harga BBM tetapi niat untuk senantiasa mengamalkan syari’at Islam tiada pernah kendor.
Sehingga walaupun sudah pernah berqurban, tetapi tidak ada larangan untuk melaksanakan qurban dalam setiap tahunnya. Ibadahnya semata-mata untuk memperoleh ridha dari Allah, karena sesungguhnya pengorbanan kita tidak sebanding bila dibanding dengan pengorbanan yang dilaksanakan oleh nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya, demikian pula keikhlasan Ismail setelah mendengar perihal perintah Allah yang telah disampaikan kepada ayahnya untuk menyembelih dirinya.
"Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" Ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar". (QS. Asshoffat: 102)

9/23/2013

Hikmah Ibadah Qurban, Khutbah Shalat Idul Adha


Idul Adha adalah peristiwa bersejarah dalam kehidupan umat Islam, dimana Idul Adha diawali dari peristiwa ketaatan nabi Ibrahim Khalilullah didalam menjalankan perintah Allah. Beliau seorang rasul karena ketaatannya sehingga ketika Allah memerintahkan untuk memisahkan dengan anak dan istrinya pada suatu lembah yang teramat tandus samapai beliau diperintahkan untuk menyembelih putra yang selalu dinanti-nantikan, maka beliaupun dengan segera menjalankan perintah Allah.
Ibrahim mendoakan kepada anak turunnya yang telah ditinggal dilembah yang amat tandus, agar menjadi generasi yang selalu menyembah Allah, dengan menjadikan lingkungan sekitarnya yang makmar, rizki yang melimpah dan banyak orang yang cenderung kepadanya. Orang-orang mencintainya dan berlomba dalam melakukan ketaatan untuk menegakkan syari'at Allah. Untuk mengetahui secara garis besar kita sampaikan melalui teks khutbah Idul Adha, semoga bermanfaat.

ألسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ -أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ- اَللهُ أَكْبَرُ, اَللهُ أَكْبَرُ- اَللهُ أَكْبَرُ -اَللهُ أَكْبَرُ, اَللهُ أَكْبَرُ- اَللهُ أَكْبَرُ- اَللهُ أَكْبَرُ,كَبِيْرًا وَالْحَمْدُللهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَاَصِيْلًا. لآ إِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ. اَللهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. أَلْحَمْدُلِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا كَمَا أَمَرَ, نَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اَلَّذِى جَعَلَ الْخَلِيْلَ إِبْرَاهِيْمَ إِمَامًالَنَا وَلِسآئِرِالْبَشَرِ. أَشْهَدُ أَنْ لآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَلْمَبْعُوْثُ رَحْمَةً لِلْعاَلَمِيْنَ . أَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَاِبِه وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلَى يَوْمِ اْلقِيَامَةِ. أَمَّا بَعْدُ: فَيَا عِبَادَ اللهِ, إِتَّقُوااللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ
Kaum muslimin jemaa’ah shalat Id Rahimakumullah
Pada bulan ini kita masuk pada bulan akbar, yaitu bulan bersejarah bagi umat Islam, sebab pada bulan ini seluruh kaum muslimin diingatkan dengan peristiwa besar, yaitu ibadah qurban dan ibadah haji. Qurban sebagai ibadah yang berawal dari perintah Allah SWT terhadap nabi Ibrahim agar menyembelih putranya yang ditunggu-tunggu kelahiranya, bahkan baru saja dikaruniai anak pada usia yang sudah lanjut.
Sebagai rasul pilihan, Ibrahim senantiasa melaksanakan perintah Allah SWT, tidak hanya harta benda namun sampai pada anaknya yang amat dicintai apabila diminta oleh Allah maka pasti akan diberikan dengan penuh keikhlasan. Hal yang demikian ini karena kualitas iman dan taqwanya yang sudah kuat, sehingga dalam dirinya terdapat kesadaran bahwa manusia ciptaan Allah, dan Allah pula yang memberikan kesempurnaan pada manusia. Dan sewaktu-waktu, kapan saja, dan dimanapun berada apapun yang diberikan Allah akan diambil maka akan diserahkan dengan hati yang tulus ikhlas.

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
Jemaa’ah shalat Id Rahimakumullah

Sebelum Ibrahim melaksanakan perintah Allah, yaitu untuk menyembelih putranya, terlebih dahulu beliau meminta pendapat dan pertimbangan dari putranya:
"Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu"? (QS. Ash Shaffat: 102)

Untuk selanjutnya Ismail menjawab:
" Hai ayahanda, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya-Allah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar ". (QS. Ash Shaffat: 102)

Ismail, selalu taat dan patuh terhadap perintah Allah, sebab tekad yang demikian ini, Ibrahim hanya menjalankan perintah Allah. Bukan atas kemauannya tetapi Allah yang menghendaki. Maka ketika antara ayah dan anak sudah sama-sama pasrah dalam ketaatan, yaitu akan melaksanakan perintah Allah yaitu Ibrahim menyembelih putranya ternyata Allah mempunyai maksud yang bebeda yang sama sekali, tidak diketahui oleh hambanya:
“ Tatkala keduanya Telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya ). Dan kami panggillah dia: "Hai Ibrahim. Sesungguhnya kamu Telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik”. (QS. Ash-Shaffat: 103-106)

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
Jemaa’ah shalat Id Rahimakumullah
Dari peristiwa tersebut maka untuk mewujudakan rasa syukur terhadap Allah, kemudian Ibrahim dalam setiap tahun selalu melaksanakan qurban yaitu memotong hewan ternah pada hari tasyrik. Hal yang demikian ini selaras dengan perintah Allah SWT:
" Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu, dan berqurbanlah. Sesunggihnya orang-orang yang membenci dialah yang terputus. (Al Kautsar: 1-3).

Kaum muslimin jema’ah shalat id Rahimakumullah.
Sesungguhnya ibadah Qurban mengandung hikmah:
1. Ibadah qurban sebagai salah satu perwujudan iman dan taqwa kepada Allah SWT, sebagaimana firman Allah:
" Daging-daging onta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketaqwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. ". (Al Haj: 37).

Didalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, rasul bersabda bahwa tidak ada amal yang lebih bagus yang dicintai oleh Allah pada hari Idul Adha kecuali berqurban, sesungguhnya kelak pada hari qiamat akan datang dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, kuku-kukunya. Allah akan menerima ibadah qurban selagi darah hewan qurban belum menetes ke tanah. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang dapat melaksanakan qurban.

2. Ibadah qurban sebagai sarana untuk melaksanakan taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah, diawali dengan usaha untuk mengalahkan dorongan hawa nafsu.
Sesungguhnya didalam mengarungi kehidupan, terkadang timbul pemikiran bahwa banyak hal yang belum dilaksanakan dan banyak pula harapan yang belum terlaksana, kini sudah sampai lagi pada bulan Dzulhijjah, bulan dimana setiap muslim diperintahkan melaksanakan pemotongan hewan qurban. Dengan demikian hendaknya dapat menahan hawa nafsu, dengan menunda kebutuhan-kebutuhan yang tidak terlalu mendesak untuk diarahkan pada pelaksanaan qurban. Sesungguhnya qurban yang diwujudkan dengan pemotongan hewan qurban adalah sebagai lambang dari pemotongan nafsu hayawaniyah, sebagaimana sifat serigala yang merupakan simbol kekejaman dan suka menindas, sifat tikus sebagai lambang dari sifat keji dan kelicikannya, sifat anjing adalah sebagai sifat dari tipu muslihatnya, sifat domba adalah sifat manusia yang suka menghambakan pada manusia.
3. Ibadah qurban akan mewujudkan rasa persaudaraan, sikap suka menolong, saling asah asih dan asuh, sebab para aghniya’ akan melaksanakn qurban yang dagingnya diberikan pada para fakir miskin.
4. Setelah berqurban maka Allah akan melihat keimanan dan ketaqwaanya, dengan demikian Allah SWT akan memberikan rahmat kepada hambanya, sebagaimana firman Allah dalam Alquran surat Ath-Thalaq: 2-3:
... barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya, dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya.

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
Jemaa’ah shalat Id Rahimakumullah
Beruntunglah menjadi muslim yang setiap tahun dapat melaksanakan qurban. Begitu pula sangat beruntung bagi orang-orang Islam yang bisa melaksanakan ibadah haji. Marilah kita do’akan jama’ah haji Indonesia khususnya jama’ah haji kabupaten Wonosobo agar diberikan derajat kesehatan yang paripurna. Karena dengan sehat insya-Allah akan lebih mudah didalam menyempunakan pelaksanaan ibadah haji, syarat, rukun, wajib dan sunnah-sunnahnya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan syari’at Islam sehingga kelak akan memperoleh derajat haji mabrur.
Dan kita do’akan pula mudah-mudahan mereka dapat menjaga dan melestarikan kemabrurannya. Yang karenanya hidupnya, kesehatannya, harta dan ilmunya digunakan untuk perjuangan dan kemajuan Islam. Akhirnya mereka dalam seluruh kehidupannya dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, nusa, bangsa dan agama serta dapat menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat.
Akhirnya marilah kita memohon kehadirat Allah agar qurban yang kita laksanakan dapat berkembang dan membuahkan semangat berqurban, suka menginfaqkan harta benda, ilmu dan tenaganya, waktu sehat, sempat dan seluruh hidupnya kita gunakan untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah SWT.
Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk kepada kita sekalian sebagaimana orang-orang yang telah diberikan kenikmatan, dan bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, amin.
الخطبة الثنية لعيد الأضحى

اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ -أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ- اَللهُ أَكْبَرُ, اَللهُ أَكْبَرُ- اَللهُ أَكْبَرُ -اَللهُ أَكْبَرُ, اَللهُ أَكْبَرُ- اَللهُ أَكْبَرُ- اَللهُ أَكْبَرُ,كَبِيْرًا وَالْحَمْدُللهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَاَصِيْلًا. لَا إِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ. اَللهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. أَلْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِىْ أَمَرَناَبِالْإِتِّحاَدِ وَنَهَانَا عَنِ التَّفَرُّقِ وَالْفَساَدِ. أَشْهَدُ أَنْ لآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. أَللَّهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى َآلِهِ وَأَصْحَاِبِه الَّذِيْنَ سَلَكُواْ عَلَى سَبِيْلِ الْهُدَى وَالتَّقْوَى. أَمَّا بَعْدُ: فَيَا مَعَاشِرَالْمُسْلِمِيْنَ رَحِمَكُمُ اللهُ, أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِىْ بِتَقْوَى اللهِ وَطَاعَتِهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ. قَالَ اللهُ تَعَالَى فِى الْقُرْاَنِ الْكَرِيْمِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَآ ئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِّى يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ أٰمَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيْماً. أَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْ مِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ أَلْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ إِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدَّعَوَاتِ يَاقَضِىَ الْحاَجاَتِ. رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُناَدِىْ لِلْإِيْمَانِ أَنْ أٰمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَأٰمَنَّا, رَبَّناَ فَاغْفِرْلَناَ ذُنُوْبَناَ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّأَتِناَ وَتَوَفَّناَ مَعَ الْأَبْرَارِ, رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الْاٰ خِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

9/19/2013

Hikmah Ibadah Qurban, Khutbah Basa Jawa


Ibadah Qurban salah setunggalipun ibadah ingkang dipun tindakaken dening nabi Ibrahim Khalilullah, piyambakipun dipun paringi kanugrahan kathah dening Allah ananging piyambakipun ugi dipun uji dening Allah kanthi ujian ingkang awrat. Nyembelih dhateng putranipun kinasih ingkang dipun tenggo lahiripun. Ananging nalika putranipun inggih nabi Ismail sampun dumugi yuswa remaja Allah paring dhawuh supatos nyembelih dhateng putranipun. Nanging margi taatipun dhateng Allah sedaya dhawuhipun Allah dipun tindakaken, Allah nggantos Ismail kanthi domba.Sasampunipun kedadosan punika Ibrahim ing saben tahunipun nindakaken qurban.

Qurban minangka wujud raos syukur dhateng Allah SWT, syukur amargi manungsa sampun dipun paringi kanugrahan ingkang kathah. Ibadah qurban mengku hikmah ingkang kathah, saterasipun kita aturaken mawi seratan khutbah Jum'at.Kaum muslimin jemaa’ah shalat Id Rahimakumullah
Wulan punika kita sampun mlebet ing wulan akbar, wulan bersejarah kagem tiyang Islam, amargi ing wulan punika sedaya kaum muslimin dipun engetaken malih kalian peristiwa bersejarah, inggih punika ibadah qurban lan ibadah haji. Qurban minangka ibadah ingkang dipun melai saking dhawuhipun Allah dhumateng nabi Ibrahim supados nyembelih dhateng putranipun ingkang sampun dipun tengggo-tenggo lahiripun.
Ibrahim rasul pilihan sahingga sedaya dhawuhipun Allah dipun tindakaken, boten namung bandha donya ngantos putra kinasihipun menawi dipun kersakaken dening Allah yektos dipun paringaken kanthi ikhlas. Mekaten punika amargi iman lan taqwanipun sampun kiyat, sahingga ngrumaosi bilih manungsa punika makhlukipun Allah, manungsa dipun paringi kesempurnaan dening Allah. Lan sak wekdal-wekdal peparingipun Allah punika dipun suwun malih inggih badhe dipun aturaken kanthi penggalih ingkang legawa.

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
Jemaa’ah shalat Id Rahimakumullah
Saderengipun nindakaken dhawuhipun Allah, inggih punika motong dhateng jangganipun Ismail (putranipun), langkung rumiyin piyambakipun paring kabar dhateng putranipun lan nyuwun pemanggihipun:“He putraningsun, ngger satemene ingsun mirsani sajrone sare, menawa ingsung nyembelih marang kang salira. Mula coba pikiren kepriye mungguh kang salira? (QS. Ash Shaffat: 102)

Kanthi pangendikanipun Ibrahim punika, Ismail ngendika:

“ Dhuh rama, rama kawula aturi nindakaken punapa ingkang dipun dhawuhaken dhumateng panjenengan. Insya-Allah panjenenngan badhe manggihi ingkang putra kalebet tiyang-tiyang ingkang sabar”. (QS. Ash Shaffat: 102)

Ismail, manut lan mituhu dhateng pangandikanipun ingkang rama. Kanthi i’tikat bilih ramanipun namung nindakaken dhawuhipun Allah. Pramila nalika antawis rama lan putra badhe nindakaken dhawuhipun Gusti Allah, Ibrahim sampun siap-siap badhe motong jangganipun Ismail, Allah SWT gadhahi kersa ingkang boten dipun mangertosi dening kawulanipun.

“Rikala saklorone (Ibrahim lan putrane) wus padha pasrah lan Ibrahim bubukake miring putrane kanthi meteg pilingan, (kanyata pancen saklorone padha sabar). Lan Ingsun undang dheweke: He Ibrahim, satemene sliramu wis ambeberake impenira iku, sejatine hiya mengkono iku Ingsun paring piwales marang wong-wong kang padha tumindak bagus, sajatine iki pancen temenan pacoban kang cetha”. (QS. Ash-Shaffat: 103-106)

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
Jemaa’ah shalat Id Rahimakumullah
Saking kedadosan punika sahingga minangka mujudaken raos syukur dhateng Allah tumuli Ibrahim nindakaken qurban ing saben tahunipun ing salebetipun dinten-dinten tasyrik. Jalaran ingkang mekaten punika sampun jelas dhawuhipun Allah SWT:


" Satemene Ingsun wus maringake marang sira kenikmatan kang akeh, mangka tindakna shalat lan qurbana, satemene sapa kang serik marang dheweke iku kang dipedhot (saka rahmate Allah)". (Al Kautsar: 1-3).

Kaum muslimin jema’ah shalat id Rahimakumullah.
Ibadah Qurban mungguhipun tiyang Islam mengku gati:
1. Qurban mujudaken raos iman lan taqwanipun dhateng Allah, sampun jelas pangendikanipun Allah:

" Daging-daging lan getihe hewan qurban iku ora bakal nggayuh karidhane Allah. Nanging kang bisa mahanani kagayuhe karidhane Allah iku taqwanira marang Allah SWT". (Al Haj: 37).

Wonten ing dalem hadits ingkang dipun riwayataken dening imam Tirmudzi rasul ngendika bilih ora ana amal ing riyaya qurban kang luwih didhemeni Allah kejaba nyembelih kewan qurban. Satuhune sisuk ing dina qiyamat bakal teka kelawan sungu-sungune, wulu-wulune, kuku-kune. Satuhune Allah bakal nampa ibadah qurban sadurunge getihe kewan qurban durung netes ing lemah. Mangka beja kanggo wong kang nindakake qurban.

2. Ibadah qurban minangka sarana kangge dhedhepe (taqarrub) dhateng Allah ingkang dipun melai kanthi usaha ngalahaken hawa nafsu.
Satuhunipun ing salebetipun makarya, umumipun sami gadhah pemanggih bilih kebetahanipun gesang tambah kathah lan dereng kacekapan, ananging pranyata sampun dumugi malih ing wulan dzulhijjah, wulan kangge nindakaken qurban. Sekedhik kedah saget ngeker dhateng sedaya kabetahanipun, saperlu dipun tanjakaken kangge nindakaken qurban. Sabar sawetawis anggenipun ngumbar dhateng hawa nafsu, dipun pangkas kalian simbol motong dhateng hewan qurban. Minangka pralambang nebihaken saking sifat-sifat hayawaniyah, kodos sifat saking serigala simbol saking sifat kejem lan dhemen nindes, sifat saking tikus pralambang sifat licikipun, sifat saking segawon pralambang saking sifat tipu muslihat, sifatipun domba pralambang saking sifat manembah dhateng makhluk.
3. Ibadah qurban badhe mujudaken pasedherekan, tulung tinulung lan mong-tinemong, amargi kanthi ibadhah qurban para aghniyak saget nindakaken qurban. Sak terasipun dagingipun qurban dipun bagi-bagikaken dhateng para fakir miskin.
4. Amargi qurban punika ingkang dipun tingali dening Allah inggih punika iman lan taqwanipun, sahingga Allah badhe paring karohmatan dhateng kawulanipun kasebat ing dalem Alquran surat Ath-Thalaq: 2-3:

...sapa wonge kang taqwa marang Allah mesthi Panjenengane bakal dadekake kajembaran kanggo dheweke, lan maringi rizki saking jurusan kang ora den kira-kirakaken. Lan sapa wonge kang tawakal marang Allah, mesthi Allah bakal nyukupi (keperluwane) dhewekne.

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
Jemaa’ah shalat Id Rahimakumullah
Pramila beja sanget dhateng kaum muslimin ingkang saget nindakaken qurban ing saben tahunipun. Semanten ugi beja sanget dhateng kaum muslimin ingkang sampun saget nindakekan ibadah haji. Lan kita do’a- aken sedaya kaum muslimin khusipun jama’ah haji Indonesia lan langkung utami dhateng jama’ah haji kabupaten Wonosobo, mugi-mugi tansah pinaringan derajat kesehatan paripurna.
Kanthi sehat insya-Allah badhe gampil anggenipun nindakaken sedaya syarat, rukun, wajib lan sedaya amalan-amalan sunnah haji, akhiripun pikantuk derajad haji ingkang mabrur. Sahingga gesangipun, sehatipun, bandanipun, ilmunipun saget dipun ginakeken kangge kemajengan agami Islam, sahingga tansah paring manfaat dhateng masyarakat, bangsa lan agami, saget dados teladhan ing salebetipun masyarakat.
Akhiripun kita nyuwun dhateng Allah mugi-mugi ibadah qurban ingkang dipun tindakaken dening sedaya umat Islam badhe nuwuhaken semangat berkorban ing sak dangunipun gesang. Dhemen nginfakaken bandha, tenaga, ilmu, malah wekdal sehat lan gesangipun dipun ginakaken kangge nyempurnakaken anggenipun ngibadah dhateng Allah.
Mugi-mugi Allah tansah paring pitedah dhateng kita sedaya, kados pitedah ingkang dipun paringaken dhateng tiyang-tiyang ingkang dipun paringi mapinten-pinten nikmat lan sanes marginipun tiyang-tiyang ingkang dipun bendoni.

9/15/2013

Do'a Nabi Ibrahim Bagi Umat Islam, Khutbah Idul Adha


Idul Adha adalah hari raya akbar bagi umat Islam, hari raya ini diperingati pada tanggal 10 Zulhijjah yang ditandai dengan wukuf di Padang Arofah bagi jema'ah haji. dan peristiwa penyembelihan hewan qurban pada yaumun nahr.
Penyembelihan hewab qurban dilakukan setelah menegakkan shalat Id, adapun hewan yang dapat di gunakan untuk hewan qurban adalah onta, sapi, kerbau, kambing, domba. Quban bagi umat Islam dilakukan disamping untuk melaksanakan perintah Allah yaitu dengan meneladani nabi Ibrahim, qurban dilakukan juga karena sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Syukur atas kenikmatan yang telah di berikan oleh Allah. Oleh karena itu untuk lebih jelasnya kami sampaikan pada teks khutbah shalat Idul Adha.

ألسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اَللهُ أَكْبَرُ x كَبِيْرًا وَالْحَمْدُللهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَاَصِيْلًا. لآ إِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ. اَللهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. أَلْحَمْدُلِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا كَمَا أَمَرَ, نَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اَلَّذِى جَعَلَ الْخَلِيْلَ إِبْرَاهِيْمَ إِمَامًالَنَا وَلِسآئِرِالْبَشَرِ. أَشْهَدُ أَنْ لآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَلْمَبْعُوْثُ رَحْمَةً لِلْعاَلَمِيْنَ . أَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَاِبِه وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلَى يَوْمِ اْلقِيَامَةِ. أَمَّا بَعْدُ: فَيَا عِبَادَ اللهِ, إِتَّقُوااللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ

Allahu akbar 3x walillahil hamdu
Kaum muslimin jama’ah shalat Id Rahimakumulla
Mengawali khutbah ini marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah SWT, yaitu dengan menjalankan-perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya, karena dengan demikian kita akan menjadi hamba-Nya yang akan dimuliakan sejak di dunia maupun kelak di yaumil Qiyamah. Nabi Ibrahim Khalilullah salah seorang utusan Allah mendoakan khusus bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah SWT:
Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun Aku beri kesenangan sementara, Kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan Itulah seburuk-buruk tempat kembali". (QS. Al Baqarah: 126)

Do’a nabi Ibahim di kabulkan oleh Allah SWT, namun karena sifat Rahman Allah yang juga memberikan kesenangan kepada seluruh hamba-Nya. Ibrahim mengkhususkan doanya kepada orang-orang yang beriman, tetapi rahmat Allah itu amat banyak dan tak terhingga diberikannya kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Allah SWT berfirman:

“Kepada masing-masing golongan baik golongan ini maupun golongan itu Kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu. Dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi”. (QS. Al Isra':20)

Yang dimaksud dengan "golongan ini" ialah orang-orang kafir yang lebih mengutamakan duniawi dan "golongan itu" ialah orang-orang yang lebih mengutamakan kehidupan ukhrawi dibanding dengan kehidupan duniawi. Kesenangan yang diberikan kepada orang-orang kafir adalah kesenangan yang sementara, didalam kehidupan dunia saja bahkan bisa jadi lebih senang dari orang yang beriman, kemudian di akhirat nanti mereka terpaksa masuk neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
Rasulullah SAW bersabda:
إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الرَّحْمَةَ يَوْمَ خَلَقَهَا مِائَةَ رَحْمَةٍ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِهِ كُلِّهِمْ رَحْمَةً وَاحِدَةً فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنْ الرَّحْمَةِ لَمْ يَيْئَسْ مِنْ الْجَنَّةِ وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنْ الْعَذَابِ لَمْ يَأْمَنْ مِنْ النَّارِ (رواه البخارى)
"Sesungguhnya Allah SWT mencipatakan rahmat, pada hari penciptaannya Allah SWT menciptakan 100 rahmat, kemudian Dia menahan disisi-Nya 99 rahmat, dan melepeskan untuk seluruh ciptaannya satu rahmat. Jadi, jika orang kafir mengetahui seluruh rahmat yang ada pada sisi Allah SWT, maka dia tidak akan putus asa dari (mendapatkan) surga, dan Jika seorang yang beriman mengetahui seluruh bentuk azab yang ada pada sisi Allah SWT, maka dia tidak akan merasa aman dari neraka". (HR. Buchari)
Allahu Akbar 3x walillahil hamdu
Kaum muslimin jama’ah shalat Id Rahimakumullah.
Mengingat sejarah bahwa Jazirah Arab adalah merupakan daerah yang gersang, panas dan tandus, karena tidak adanya sumber air. Demikian pula Siti Hajar dan Ismail yang ditinggalkan oleh Ibrahim dalam suatu lembah diantara dua bukit batu yang tidak ada sumber kehidupan, tidak ada pepohonan, tidak ada air. Inilah kesabaran dua insan didalam memegang teguh perintah Allah. Cinta harta, dunia, keluarga dibawah cintanya kepada Allah SWT, sebelum meninggalkan anak dan istrinya Ibrahim berdo’a:
“ Ya Tuhan kami, Sesungguhnya Aku Telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, Ya Tuhan kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur”. (QS. Ibrahim: 37)

Dalam ayat tersebut ada beberapa hikmah yang dapat kita teladhani:
• Perasaan dan kesadaran bahwa dirinya telah meninggalkan anak dan istrinya dalam suatu lembah yang tidak ada kehidupan. Tentunya ini menimbulkan perasaan bersalah dan keadaan tidak menentu. Dua pilihan yang sama-sama berat dan sulit, beliau bertawakal kepada Allah SWT.
• Beliau memohon kepada Allah agar mereka senantiasa menegakkan shalat
• Dengan shalat akan menjadikan hati orang-orang condong dan simpatik.
• Dengan shalat pula beliau memohon agar mereka diberikan rizki dari buah-buahan.
• Agar menjadikannya menjadi hamba-hambanya bersyukur.

Demikianlah bahwa doa nabi Ibrahim dikabulkan sehingga daerah yang gersang, panas dan tandus menjadi daerah yang subur dan makmur, tercukupi kesejahteraan hidup. Terkabulnya doa nabi Ibrahim berkesinambungan hingga akhir masa, bahkan menganugerahkan kepada penduduk dan pengunjungnya kemampuan untuk menjadikannya aman dan tenteram. Mekah menjadi kiblat seluruh umat Islam, dalam setiap tahun umat Islam dari segala penjuru dunia, menuju ke Mekah untuk melaksanakan rukun Islam yang lima yaitu melaksanakan ibadah haji. Dengan haji ini mereka membawa devisa bagi negara. Makanan, minuman, sayur-sayuran, buah-buahan serba ada yang didatangkan dari negara-negara lain.

Allahu Akbar 3x walillahil hamdu.
Do’a nabi Ibrahim ini menjadi contoh, bagaimanakah untuk membentuk seuatu negara yang baik, masyarakat yang baik, keluarga yang baik dan diri sendiri yang baik. Ibrahim adalah figur Rasulullah yang telah digembleng sejak lahir dengan aqidah yang kuat, sejak lahir dan dibesarkan dalam lingkungan masyarakat jahiliyah, demikian pula Rasulullah Muhammad SAW. Namun karena telah mempunyai fondasi aqidah yang kuat kemudian diimplementasikan dalam bentuk moral spiritual, sehingga terwujudlah keluarga yang baik. Menjadi dambaan setiap muslim untuk bisa membangun keluarga sakinah. Keluarga yang setiap pribadi menyadari dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Baik kewajiban yang besifat hablun minallah dan hablun minannas.
Berangkat dari keluarga ini maka terbentuk masyarakat yang baik dan dari masyarakat yang baik akhirnya terwujud negara yang baik, aman dan sejahtera yang ditandai dengan melimpahnya harta benda dan buah-buahan. Berawal dari keluarga yang baik, seluruh anggota keluarga yang meliputi anak, istri dan suami semuanya berada dalam ketaatan kepada Allah SWT. Karena itu bentuklah keluarga yang baik dengan senantiasa menegakkan shalat. Jadikan shalat sebagai dasar setiap aktifitas, karena sesungguhnya shalat yang baik akan menentukan baik- buruknya perbuatan manusia.
Dari khutbah tersebut diatas ada beberapa hal yang perlu kita teladani:
1. Jadilah orang tua sebagaimana nabi Ibrahim, dengan Tauhid yang kuat sehingga beliau mampu mengatasi segala macam cobaan yang telah di berikan Allah SWT.
2. Jadilah orang tua yang mempunyai akhlaq dan perilaku terpuji yang dilandasi dengan semangat Tauhid. Pengakuan terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah menjadikannya selalu taat terhadap perintah Allah. Mendahulukan untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah dari pada memenuhi ambisi pribadi, kelompok atau golongan.
3. Jadilah keluarga, sebagaimana keluarganya Ibrahim. Sebagai kepala keluarga dapat mendidik dan mengarahkan istri serta putranya agar senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah SWT. Saling menghormati dan saling menghargai.
4. Jadilah istri sebagaimana Siti Hajar, menjadi wanita dan istri yang kuat dalam menghadapi cobaan, sabar, ikhlas, mandiri, hormat kepada suami dan cinta kepada keluarga.
5. Jadilah anak sebagaimana Ismail, beliau senantiasa hormat kepada orang tuanya, mendahulukan kewajibannya dari pada menuntut hak. Sehingga ketika ayahnya mengatakan akan menyembelihnya, Dia berkata:
“ Wahai ayahanda, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar".
بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِى الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ وَنَفَعَنِى وَاِيَّا كُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِالْحَكِيْمِ. أَقُوْلُ قَوْلِى هٰذَا وَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ, وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ.


الخطبة الثنية لعيد الأضحى

اَللهُ أَكْبَرُ x كَبِيْرًا وَالْحَمْدُللهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَاَصِيْلًا. لَا إِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ. اَللهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. أَلْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِىْ أَمَرَناَبِالْإِتِّحاَدِ وَنَهَانَا عَنِ التَّفَرُّقِ وَالْفَساَدِ. أَشْهَدُ أَنْ لآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. أَللَّهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى َآلِهِ وَأَصْحَاِبِه الَّذِيْنَ سَلَكُواْ عَلَى سَبِيْلِ الْهُدَى وَالتَّقْوَى. أَمَّا بَعْدُ: فَيَا مَعَاشِرَالْمُسْلِمِيْنَ رَحِمَكُمُ اللهُ, أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِىْ بِتَقْوَى اللهِ وَطَاعَتِهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ. قَالَ اللهُ تَعَالَى فِى الْقُرْاَنِ الْكَرِيْمِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَآ ئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِّى يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ أٰمَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيْماً. أَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْ مِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ أَلْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ إِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدَّعَوَاتِ يَاقَضِىَ الْحاَجاَتِ. رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُناَدِىْ لِلْإِيْمَانِ أَنْ أٰمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَأٰمَنَّا, رَبَّناَ فَاغْفِرْلَناَ ذُنُوْبَناَ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّأَتِناَ وَتَوَفَّناَ مَعَ الْأَبْرَارِ, رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الْاٰ خِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

9/06/2013

Do'a Pelepasan Jama'ah Haji


Haji adalah rukun Islam kelima, haji di wajibkan bagi orang-orang yang telah memenuhi syarat istitho'ah. Secara materiil memang jelas bagi orang-orang yang mempunyai kecukupan dan kemampuan ekonomi. Misalnya pemerintah Indonesia telah memutuskan biaya pendaftaran haji untuk mendapatkan porsi haji sebesar Rp. 25.000.000,- yang disetorkan ke bank-bank yang telah ditunjuk.Disamping itu ada keistimewaan orang miskin tapi bisa memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah haji, bisa karena ketekunan, keuletan, kesabaran, keikhlasan, keistiqomahan dan sebagainya, sehingga Allah memberikan jalan orang tersebut melaksanakan ibadah haji.
Pelepasan calon jama'ah haji biasanya diselenggarakan walimatussafar, tidak lain untuk meminta do'a kepada masyarakat sekitar, teman dan saudaranya yang dikemas dalam acara khusus. Berikut contoh do'a

ﺍﻠﺤﻤﺪ ﷲ ﺮﺐﺍﻠﻌﺎﻠﻤﻴﻦ ﺤﻤﺪﺍ ﻴﻮﺍ ﻓﻰ ﻧﻌﻤﻪ ﻮﻴﻜﺎ ﻓﺊ ﻤﺰﻴﺪ ﻩ ﻴﺎ ﺮﺒﻧﺎ ﻠﻚ ﺍﻠﺤﻤﺪ ﻜﻤﺎ ﻴﻧﺒﻐﻰ ﻠﺠﻼ ﻞ ﻮﺠﻬﻚ ﺍﻠﻜﺭﻴﻢ ﻮﻋﻇﻴﻢ ﺴﻠطا ﻧﻚ ﺍﻠﻟﻬﻢ ﺼل ﻮﺴﻟﻢ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺪﻧﺎ ﻤﺤﻤﺪ ﻮﻋﻠﻰ ﺍﻟﻪ ﻮﺍﺼحاﺑﻪ ﺍﺠﻤﻌﻴﻦ

Ya Allah , puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiratmu, dengan segala kenikmatan dan karunia Engkau pertemukan kami dalam majlis yang mulia ini, dalam kegiatan pelepasan Bapak/ Ibu…………………………………….yang akan memenuhi panggilan-Mu, untuk menunaikan rukun Islam yang kelima yaitu melaksanakan ibadah haji.

Ya Allah ya Aziz, berikanlah kesehatan, kemudahan dan kesejahteraan dalam melakukan perjalanan dari tanah air sampai ke Mekah dan Madinah. Dan berilah pula kemudahan dan kelapangan untuk melaksanakan segara rukun, wajib dan sunnah ibadah haji. Dengan kuasa-Mu ya Allah segala yang sulit menjadi mudah, segala yang menakutkan menjadi menggemberikan, segala yang sempit menjadi lapang, segala harapan menjadi kenyataan. Karena itu ya Allah hanya kepada-Mu kami memohon dan hanya kepada-Mu kami berserah diri, Engkaulah Tuhan yang Maha Agung.

Ya, Allah jadikanlah ibadah di tanah suci menjadi landasan mental spiritual untuk senantiasa ingin dekat dengan-Mu. Karena itu segala daya upaya yang telah di upayakan untuk mewujudkan rasa cinta kepada-Mu. Karena itu ya Allah mudahkanlah beliau untuk beradaptasi di tanah suci, sehingga karenanya ibadahnya akan mencapai kesempurnaan sehingga dapat kembali ke tanah air dalam kondisi yang baik, dengan memperoleh predikat haji yang mabrur.

اللهم اجعل حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا وتجارة لن تبور ياعالم ما فى الصدور أخرجنى يا الله من الظلمات الى النور.
ﺮﺑﻧﺎﺁ ﺗﻧﺎ ﻓﻰ ﺍﻠﺪ ﻧﻴﺎ ﺣﺴﻧﺔ ﻮفى الاﺧﺮﺓ ﺣﺴﻧﺔ ﻮﻗﻧﺎ ﻋﺫ ب ﺍﻠﻧﺎ ﺮ وصل الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ﻮﺍﻠﺣﻤﺪ ﷲ رب العلمين

9/05/2013

Orang Miskin Raih Derajat Kemuliaan


Tugas sebagai Khalifatullah dan sebagai Hamba Allah, merupakan dua macam tugas manusia yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Karena itu didalam setiap kesibukan melaksanakan dua tugas itu, pernahkan merenungkan diri, bahwa bila dalam urusan keduniawian agar melihat kepada orang yang dibawahnya dan bila dalam urusan keagamaan agar melihat kepada orang yang diatasnya. Dari sabda rasul tersebut apakah mengisyaratkan, bahwa Islam mendorong umatnya menjadi umat yang miskin dan lemah, karena mendorong umat untuk merasa puas dengan yang dimiliki dan tidak meraih yang diatasnya?
Islam menganjurkan untuk menjadi umat yang kuat, namun bila dianjurkan untuk melihat pada yang dibawahnya, hal ini dalam batas-batas tertentu, agar umat Islam selalu bersyukur, karena sesungguhnya dengan bersyukur itu, Allah akan menambahkan kenikmatannya, akan dibukakan pintu rezkinya. Karena syukur adalah bahasa hati, menunjukkan kebeningan hati yang akan membukakan pintu akal, sehingga menumbuhkan perilaku baik dan positif. Sebaliknya Islam menganjurkan dalam urusan agama agar melihat kepada orang yang diatas-Nya, karena sesungguhnya ilmu agama itu tidak akan pernah selesai untuk dikaji. Karena ilmu Allah diibaratkan air yang berada di lautan sedangkan ilmunya manusia ibarat setetes air di lautan. Maka bila dalam urusan ilmu dan agama melihat kepada orang yang dibawahnya, maka ilmu Allah akan semakin jauh dari jangkauan, sehingga akan menjadi pribadi yang amat dangkal dalam bidang ilmu, hatinya gersang dan perilakunya akan mengarah pada perilaku yang tidak terpuji. Semakin luas ilmu agama maka akan bijaksana, memiliki kecerdasan emosi, spiritual, intelektual dan sosial.
Pernah suatu saat pada zaman rasul ada seorang hamba Allah yang merasa iri terhadap amal ibadah orang-orang kaya. Mengapa, hal ini tidak lain karena didalam menjalankan perintah Allah, bila orang miskin menegahkkan shalat maka orang kayapun juga menegakkan shalat, orang miskin puasa orang kayapun juga puasa. Namun bedanya ketika orang kaya bersedekah, maka orang miskin tidak bisa meraih pahala sedekah. Orang miskin demikian ini yang sadar dengan kemiskinannya, namun tidak pernah mau ketinggalan untuk meraih keutamaan yang diberikan oleh Allah SWT.
Banyak yang terjadi ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat, tahu bahwa dirinya miskin, tidak bisa memiliki sesuatu yang dimiliki oleh orang-orang kaya, namun berupaya untuk meniru kebiasaan orang-orang kaya. Dalam hal berpakaian, makan, minum, gaya hidup konsumtif dan sebagainya. Kalau hal ini dilakukan maka sudah menjadi orang yang miskin yang masih jauh dengan Allah. Maka bila orang miskin yang sadar dengan kemiskinannya akan dekat dengan Allah, akan mudah menjalankan perintah-perintah Allah. Rasul pernah bersabda:
عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ نَاساً مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوْا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُوْرِ بِاْلأُجُوْرِ يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ، وَيتَصَدَّقُوْنَ بِفُضُوْلِ أَمْوَالِهِمْ قَالَ : أَوَ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُوْنَ : إِنَّ لَكُمْ بِكُلِّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةً وَأَمْرٍ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةً وَنَهْيٍ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةً وَفِيْ بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةً قَالُواْ : يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُوْنُ لَهُ فِيْهَا أَجْرٌ ؟ قَالَ : أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلاَلِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ . [رواه مسلم
Dari Abu Dzar Radhiallahuanhu: Sesungguhnya sejumlah orang dari shahabat Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam berkata kepada Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam: “ Wahai Rasululullah, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahala yang banyak, mereka shalat sebagaimana kami shalat, mereka puasa sebagaimana kami puasa dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka (sedang kami tidak dapat melakukannya). (Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam) bersabda: Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? Sesungguhnya setiap tashbih merupakan sedekah, setiap takbir merupakan sedekah, setiap tahmid merupakan sedekah, setiap tahlil merupakan sedekah, amar ma’ruf nahi munkar merupakan sedekah dan setiap kemaluan kalian merupakan sedekah. Mereka bertanya: Ya Rasulullah masakah dikatakan berpahala seseorang di antara kami yang menyalurkan syahwatnya? Beliau bersabda: Bagaimana pendapat kalian seandainya hal tersebut disalurkan di jalan yang haram, bukankah baginya dosa? Demikianlah halnya jika hal tersebut diletakkan pada jalan yang halal, maka baginya mendapatkan pahala. (Riwayat Muslim)
Sesungguhnya orang miskin akan meraih keutamaan bersedekah dengan memperbanyak zikir. Baik zikir dalam hati, lisan bahkan dilaksanakan dalam bentuk amal perbuatan. Zikir dalam hati selalau ingat Allah dalam kondisi dimanapun berada dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Ketika sedang sendiri atau bersama-sama selalu ingat Allah, dalam kondisi sibuk atau luang, dalam kondisi miskin atau kaya, dalam kondisi tua atau muda, sehat atau sakit. Orang yang demikian ini selalu merasakan kehadiran Allah, sehingga walaupun tidak dapat melihat Allah tetapi yakin bahwa Allah selalu melihatnya, mengawasi dan mencatat segala perbuatannya yang kelak akan diintai pertanggungjawaban.
Zikir dengan lisan adalah dampak dari keyakinan tersebut, misalnya mengucapkan kalimat takbir, tasbih, tahlil dan tahmid baik dengan hitungan tertentu maupun menurut kemampuannya. Namun sebaiknya untuk menekan kemauan hawa nafsu dengan hitungan, misalnya setelah selesai shalat membaca subhanannal 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, la ilaha illallah wahdahu lasyari kalahu lahul mulku walahul hamdu yuhyi wayumitu wahuwa ‘ala kulli syai-in qadir 100 kali.
Kalau berzikir tidak dengan hitungan maka akan melaksanakan semaunya, padahal pikiran masih kusut, hati keruh, perbuatan yang amburadul, nafsu membara. Kondisi yang demikian ini harus meneguhkan hati dan keimanan dengan berzikir. Allah telah menyatakan bahwa dengan berzikir hati akan menjadi tenang (ala bizikralli tathmainnul quluub). Kemantapan, konsisitensi dan istiqomah pada umumnya harus dilakukan dengan keterpaksaan, contohnya para sufi, melakukan langkah-langkah untuk menjernihkan qalbu dengan takhalli, tahalli dan tajalli (3T). Kegiatan ini sering dilakukan oleh umat Islam yaitu dengan menyelenggarakan mujahadah (bersungguh-sungguh). Apa yang dilakukan dalam mujahadah, tidak lain adalah membaca wirid, zikir yang berpedoman pada Rasulullah (zikir ma’surat) atau amalan-amalan para sufi atau para shalih dan shalihin.
Dari bentuk keterpaksaan ini, akhirnya merasakan ketenangan, kedamaian, keikhlasan, tawadhu’, ridha dan sifat-sifat terpuji lainnya. Maka para mujahid merasa ketagihan, sehingga akan mengulang-ulang kegiatan tersebut. Dan buah dari kegiatan tersebut akan dirasakan oleh pribadi yang bersangkutan, karena itu pengalaman spiritual hanya diri sendiri yang merasakan, sehingga akan ikhlas dan penuh kesadaran akan melakukan hal-hal yang kadang menurut orang lain tidak bisa dilaksanakan. Disamping berpengaruh pada diri sendiri juga akan berdampak pada lingkungannya, dimana akan menjadi pribadi yang memberikan manfaat bagi orang lain. Sehingga terwujudnya Islam sebagai agama menjadi rahmat bagi sekalian alam, karena dapat diamalkan oleh orang-orang Islam.
Ketiga berzikir dengan amal perbuatan, bila hati sudah tenang dan tertata, artinya telah dapat menata hati nurani, akibatnya setiap perbuatan akan dilakukan dengan sikap tenang. Bahkan setiap perbuatan selalu direncanakan dan mempunyai visi dan misi yang jelas. Sehingga setiap perbuatan selalu mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan bersama. Kegiatan ini bila dapat diterapkan secara total akan menjadi bentuk shadaqah. Sehingga terangkatlah derajat kemuliaan orang-orang miskin.