Tampilkan postingan dengan label Kajian Islam. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kajian Islam. Tampilkan semua postingan

9/17/2020

Mujudaken Shalat Ingkang Khusuk, Saget Nyegah Pakerti Awon Lan Mungkar

 

Tiyang-tiyang mukmin sami beja kemayangan,  ingkang khusuk shalatipun. Shalat minangka sarana pendidikan ingkang tumuju dhateng kesahenan lan nyegah dhumateng perkawis ingkang awon lan mungkar, mila punika kita tingkataken kualitas shalat kita, khususipun shalat gangsal wekdal, lan ugi ngathah-ngathahaken shalat sunat supados kita dados tiyang ingkang beja, amargi tiyang ingkang sregep nindakaken shalat punika badhe dipun lebetaken golonganipun tiyang-tiyang ingakang bagus utawi sae amanahipun.

اَلْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِيْ فَرَضَ الصَّلَاةِ عَلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَاَسْأَلُهُ الْمَزِيْدُ مِنْ فَضْلِهِ فِى جَمِيْع الْاَوْقَاتِ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ,اَلْمَبْعُوْثُ بِالْحَقِّ وَالْوَفَى. اَللّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ: اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنُ رَحِمَكُمُ اللهُ, اُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِى بِتَقْوَى اللهِ, اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُمْ مُّسْلِمُوْنَ. وَقَالَ رَبُّكُمْ فِى الْقُرْانِ الْكَرِيْمِ اَعُوْذُبِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: يَااَيُّهَالنَّاسُ كُلُواْمِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلَالً طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانَ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّمُبِيْنٌ. 

Jama'ah Jum'ah Rahimakumullah. 
Mangga sareng-sareng ningkataken anggen kita taqwa, anggen kita nglampahi dhawuh-dhawuhipun Allah, tuwin nebihi awisan-awisanipun, samiya mangertosi bilih shalat ingkang dipun fardhukaken Allah dhumateng kita punika angghadhahi sifat lahir lan batos. Perlu kita kawuningani bilih shalat ingkang kita lampahi saben dinten punika kirang bobot, makna lan manfaatipun, menawi kita boten kersa ngupadi hakikatipun shalat midherek punapa samestinipun. Tandhanipun menawi shalat kita nggadhahi bobot, makna lan manfaat ingkang inggil punika wontenipun perubahan ingkang meningkat wonten ing pribadi kita utawi tiyang ingkang nindakaken shalat. Kados tiyang ingkang medhit dados loma lan seneng sedekah. Ingang aslinipun jirihan dados kendel, ingkang kala waunipun kirang sae pergaulanipun berubah lan meningkat dados sae. Jama'ah Jum'ah Rahimakumullah. Wonten ing surat Al Ankabut ayat 45 Allah SWT ngendika:
" Satemene shalat iku bisa nyegah saka perkara kang ala lan perkara kang mungkar"(Al Ankabut: 4) Kanthi ayat punika mangga kita teliti, analisa lan mendhet kesimpulan saking faedahipun shalat. Mangga kita tingkataken amal ibadah shalat kita kanthi khudhu', khusu', tawadhu' lan sujud dhateng ngarsanipun Allah SWT. Kejawi nindakaken shalat gangsal wekdal, mangga kita ngathah-ngathahaken shalat sunat, kados shalat rawatib, salat hajat, salat tasbih lan ugi shalat lail. Sedaya kalawau kita tindakaken namung ngupadi karidhanipun Allah SWT, dzat ingkang Maha Suci lan Maha Ngudanani, nanging kita kedah ngatos-ngatos ing dalem nindakaken shalat punika, sampun ngantos kalebet golonganipun tiyang-tiyang ingkang rugi lan getun ing tembe wingking, kados pangandikanipun Allah wonten Surat Al Mu'minun ayat: 1-3
" Temen beja wong-wong kang padha mu'min, yaiku wong-wong kang ing dalem nindakake shalat iku padha khusu'. Wong-wong akeh padha mlengos saka perkara ala" 

Jama'ah Jum'ah Rahimakumullah. 
Midherek keterangan ayat kasebat bilih tiyang-tiyang mukmin punika sami beja kemayangan, inggih punika tiyang-tiyang mukmin ingkang khusuk shalatipun. Shalat minangka sarana pendidikan ingkang tumuju dhateng kesahenan lan nyegah dhumateng perkawis ingkang awon lan mungkar, mila punika kita tingkataken kualitas shalat kita, khususipun shalat gangsal wekdal, lan ugi ngathah-ngathahaken shalat sunat supados kita dados tiyang ingkang beja, amargi tiyang ingkang sregep nindakaken shalat punika badhe dipun lebetaken golonganipun tiyang-tiyang ingakang bagus utawi sae amanahipun. Lan shalat punika mujudaken rahmat lan pitedah saking Alah SWT, Allah dhawuh mekaten:
" Alif lam mim, mengkana iku ayat kitab "Quranul Hakim" kang dadi pituduh lan rahmat marang-wong-wong kang becik (amaliahe). Wong-wong akeh kang padha gelem nindakake shalat, bayar zakat lan wong-wong iku padha yakin marang perkara akhirat. Wong-wong mengkana mau pada netepi pituduh ing Pangerane, mulane wong kang mengkana iku padha beja. (QS. Luqman: 1-5). 

Jama'ah Jum'ah Rahimakumullah. 
 Shalat punika mujudaken panggenan utawi maqam panyuwunan kita dhateng Allah minangka kawulanipun, shalat ugi mujudaken margi ingkang haq lan leres Pramila mekaten mangga kita giyataken lan kita tingkataken shalat berjama'ah, amargi kanthi jama'ah kita badhe pikantuk ganjaran 27 derajat. Ugi kanthi shalat berjama'ah kita badhe pikantuk manfaat, faedah lan hikmahipun ingkang boten sekedhik tumrap pribadi, bale griya, masyarakat lan negari. Kanthi nindakaken shalat berjama'ah, keluarga utawi rumah tangga kita badhe disiplin, teratur lan saget dados wasilah kangge nggayuh keluarga ingkang sakinah, mawaddah warohmah, ingkang dipun ridhani dening Allah SWT. Shalat ugi saget dados wasilah minangka dipun kabulaken do'a utawi panyuwunan kita, punapa malih menawi iman kita sampun kiyat lan kandel lan badhe tambah kiyat nalika kita tansah maos lan midangetaken ayat-ayatipun Allah, Allah ngendika mekaten:
" Satuhune wong-wong mukmin nalika den elingake (den sebut) asamane Allah mangka padha gumregah atine wong-won mukmin kabeh, lan nalika den wacakake ayat-ayate Allah marang-wong-wong mkmin, mangga padha tambah imane lan marang Allah wong-wong mau padha tawakal. Yaiku wong-wong akeh kang pada nindakake shalat lan padha gelem nafkahake rizkine. Kabeh iku wong kang padha iman kelawan haq, kanggo wong mu'min mau diangkat derajate ana ing Ngarsane Allah, uga oleh pangapura saka Allah lan rizki kang mulya". (QS: Al Anfal: 2)

 بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ اْلآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

8/25/2020

Renungan Tahun Baru Hijriyah, Manfaatkan Waktu, Jangan Sia-Siakan Waktu.

Setiap pergantian tahun sering kita menerima ucapan selamat tahun baru, semangat baru. Kata ucapan itu begitu melekat ditelinga sehingga dirinya pun juga ikut-ikutan mengucapkan selamat tahun baru, semangat baru. Kata semangat menunjukkan sikap yang optimis untuk menyongsong masa depan, dimulai dari bulan pertama pada suatu tahun. Memang orang hidup harus selalu optimis, berpikir positif dan berperasaan yang positif, dengan kata lain kita optimis, positif thingking dan positif feeling. Ungkapan ini yang akan menunjukkan berhasil atau tidaknya pada masa yang akan datang.
Taushiyah menjadi media muhasabah.

Sebenarnya tidak hanya pada tahun baru, tetapi di setiap mengawali langkah, atau mengawali beraktifitas harus optimis dan dengan semangat yang baru, karena itu awali upaya dengan meluruskan niat dengan senantiasa memohon petunjuk pada Allah, dengan memanjatkan doa. Pada umumnya orang mengawali aktifitas pada pagi hari, maka awalilah semangat bekerja dengan upaya untuk meraih ibadah yang lebih, dengan menegakkan shalat sunnah fajar dan melaksanaka shalat subuh dengan berjamaah. Maka disananalah muslim telah memiliki kekuatan spiritual untuk mendapatkan kenikmatan, kemuliaan, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup.

Seandainya pada malam hari telah melaksanakan shalat tahajud, maka berapa waktu untuk bermunajat, bukan untuk mengerdilkan keutamaan shalat lail, namun pahala shalat subuh dengan berjamaah seperti orang yang beribadah semalam suntuk. Dan ditambah dengan shalat sunnah dua rekaat sebelum subuh seperti menggapai kebahagiaan dunia seisinya. Di sinilah bahwa ketika seorang muslim telah mengawali bangun pagi sebelum shalat subuh, maka Allah akan semakin lebar dalam membukakan pintu rahmatnya. Ternyata tidak sampai di situ, karena setiap muslim akan membiasakan untuk meraih rizqi yang berlimpah dengan melaksanakan shalat dhuha. Namun hendaknya harus pintar-pintar dalam mengatur waktu. Siapa dirinya dan sedang apa?

Ibadah shalat adalah kepentingan dan kebutuhan pribadi, sebagai wujud penghambaan diri kepada Allah, dan dirinya tidak bisa melepaskan tugas sebagai khalifatul ardhi. Bekerja dan beraktifitas adalah suatu kewajiban, apalagi bagi pegawai atau karyawan yang bekerja pada proses produksi dan layanan publik. Tidak bisa meninggalkan pekerjaan/ kewajiban lalu mengejar sunnah. Memang ini dua hal yang berbeda, yang satu pelaksanaan tugas manusia sebagai abdulah dan kedua sebagai khalifatul ard.

Berbeda tapi saling berkaiatan, hablun minallah akan berefek pada hablun minannas, dalam ayat Alquran disebutkan bahwa setiap bentuk penghambaan akan berdampak pada sikap dan perbuatan. Orang menegakkan shalat dalam setiap gerak-gerik atau kaifiyah shalat mengajarkan, bagaimanakah posisi takbirarul ikhram, ketika berdiri sambil menunduk melihat tempat sujud, ketika rukuk dan sujud kepala yang biasa berada diatas dengan ikhlas untuk sejajar bahkan lebih rendah dari pantat. Inilah simbol ketakdhiman dan ketawadhuan.

Demikian pula hablun minnanas akan berdampak pada kedalaman spiritual, adanya religious experience sehingga kebiasaan orang berbuat baik, suka menolong, membantu, mendoakan ternyata akan kembali pada dirinya atau kepada keluarganya. Maka kebiasaan-kebiasaan baik yang kadang tidak mungkin dilakukan orang lain dirinya justru semakin bergairah dan tertantang untuk melaksanakannya.

Menyia-nyiakan umur.
Umur manusia tidak akan ada yang mengetahui, sampai umur berapa, dan apakah ketika diberikan umur yang panjang hingga ajal menjemput tetap dalam kondisi sehat? Atau justru umurnya yang pendek, sakit-sakitan hingga ajal menjemput, atau umur yang panjang namun sakit-sakitan hingga ajal menjemput. Kita tidak ingin yang menurut dirinya buruk, umur panjang, selalu sakit-sakitan hingga ajal menjemput. Kita ingin umur yang panjang, selalu sehat, bisa bermanfaat, bahagia, sejahtera, meninggal dalam kondisi khusnul khatimah. Karena itu hendaknya membiasakan diri untuk selalu berfikir yang positif. Jangan biasakan bayang-bayang kegagalan menutupi mata hati dan fikiran.

Bahwa setiap manusia hidup pasti mempunyai masalah, dan masalah akan selalu datang silih berganti, namun hendaknya selalu yakin bahwa Allah telah menciptakan masalah, Allah memberikan masalah dengan memberikan cobaan kepada hamba-hambanya. Allah sayang pada hambanya, bahwa Allah telah mengukur kemampuan hambanya. Bahwa tidaklah Allah memberikan cobaan kecuali menurut kesanggupannya. Namun kadang seringnya masalah datang, terkadang lalai untuk segera mengatasinya. Sehingga dari masalah-masalah yang kecil akan menumpuk sehingga menjadi beban yang sangat berat.

Ada keluh kesah hamba Allah yang merasa resah karena hutang-hutangnya tak kunjung lunas. Sehingga setiap berangkat kerja dan ketika beraktifitas selalu mengharapkan untuk segera mendapat gaji. Waktu dilalui hanya menghitung jumlah gaji dan menghitung jumlah pengeluaran rutin keluarga dan kemampuan membayar hutang-hutang. Tidak disadari bahwa orang yang demikian ini sesungguhnya telah menyia-nyiakan waktu. Bagaimanakah waktu yang lalu hendaknya waktu yang dilalui dengan kekuatan, kemampuan, akal, fikir dan tenaga yang masih prima, tidak pernah merasa sakit, pemampilan perlente. Sebenarnya waktu-waktu itu akan lebih bermakna bila dapat mengeluarkan potensi dan kekuatan untuk merubah kondisinya. Namun menjadi sia-sia, ketika waktu yang masih produktif hanya digunakan untuk mengkalkulasi income dan outcame. Ketika telah sampai waktu penerimaan gaji mendapat kebahagiaan walau hanya sementara. Ternyata hutang-hutanya akan lunas hingga beberapa tahun lagi. Tidak sadar bahwa pada masa yang akan datang, adalah masa yang masih rahasia, apakah akan tetap sehat? Harapan tetapa sehat namun sesunggunhya waktu yang terus berjalan, usia semakin tua yang akan mempengaruhi fungsi metabiolisme tubuh dan produktifitas kinerja.

Karena itu tahun baru, dengan semangat baru hendaknya menjadi spirit untuk selalu mengembangkan diri, selalu mengolah dan mengasah fikr dan kalbu. Kadang kenyamanan akan menyebabkan orang cenderung pasif dan kurang produktif. Contoh seorang pegawai yang telah menjadi pegawai pemerintah, telah merasa nyaman dengan posisi dan kedudukannya. Gajinya tidak terlalu besar namun dipandang sudah cukup untuk kebutuhan keluarga. Kondisi kenyamanan ini akan melakukan rutininitas, pekerjaan dan aktifitas dilaksanakan menurut komando secara rutin. Tidak ada upaya untuk mengembangankan diri dalam ilmu, ketrampilan dan spiritual. Dirinya berfikir untuk apa belajar, mencari ilmu lagi toh dirinya telah mendapatkan gaji, dan temannya yang berpendidikan tinggi juga gajinya tidak terlalu berbeda dengan dirinya. Demikian pula dalam beribadah hanya melaksanakan ibadah-ibadah yang bersifat fardhu, karena merasa telah cukup melaksankaan kewajiban.

Masa yang akan datang tida ada yang tahu, ketika dua anaknya sakit. Dirinya dan istrinya berusaha untuk merawat dan menjaga anak-anaknya. Yang biasanya hidup telah merasa nyaman, berubah ketika harus datang pulang dari rumah ke rumah sakit, ke tempat kerja. Tidak lama pun tubuhnya merasa lelah demikian pula istrinya. Akhirnya karena kurangnya pengetahuan, dan ketrampilan dalam mengelola problem maka masalah semakin komplek. Ibadah yang minimalis belum bisa menjadi sarana untuk mengatasi masalah. Hal ini jauh berbeda dengan orang-orang yang selalu mengasah hati, fikir dan dzikir bisa mengatasi masalah dengan sistematism, tenang dan terencana.

Maka jangan sia-siakan waktu, banyak orang merugi karena waktu. Allah telah bersumpah dengan waktu, bahwa manusia benar-benar dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman, beramal shalih, saling berwasiat dalam untuk mentaati kebenaran dan menetapi kesabaran. (lih. QS. Al Ashr: 1-3). Andai Allah tidak sayang pada hambanya maka tidak akan mengingatkan kepada hambanya. Allah akan membiarkan hambanya dalam kehendak dan perbuatannya. Karena itu penghargaan terhadap waktu sangatlah penting, waktu yang telah berlalu tidak akan kembali dan akan terus pergi semakin menjauh. Waktu yang akan datangpun terasa begitu cepatnya akan datang. Maka merugilah bila tidak dapat memenej terhadap waktu. Waktu menunggu diganti menjadi waktu untuk berbuat dan berkarya.

Begitu berarti dan bermaknanya waktu, setiap orang mempunyai waktu yang sama 24 jam dalam sehari semalam. Berapa banyak orang telah memanfaatkan waktu dengan produktif, berapa waktu telah disia-siakan. Sungguh bernilaianya waktu bagi orang yang akan menjalani operasi, berapa bermaknanya waktu bagi orang yang membutuhkan pertolongan rumah saki karena kekurangan oksigen. Betapa bermaknanya waktu, maka calon pegawai yang akan menghadapi ujian, sungguh bermaknanya waktu bagi petani yang menanti waktu panen dan sebagainya. Karena itu dengan waktu ada orang yang menjadi pintar, bodoh, kaya, miskin. Dengan waktu manusia akan menjadapatkan hasil. Karena agar masa yang akan datang menjadi lebih baik Allah telah berpesan.


“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al Hasy: 18)


8/04/2020

Raih Kedudukan dan Kenikmatan Abadi Dengan Shadaqah

Siapa yang tidak ingin kedudukan dan siapa yang tidak menginginkan kenikmatan yang abadi? Dengan kedudukan yang tinggi maka orang akan mendapatkan penghargaan dan penghormatan, bahkan kadang dengan kedudukan akan bisa mendapatkan sesuatu harapan yang sulit untuk diraihnya. Sehingga antara kedudukan dan kenikmatan biasanya saling berhubungan. Dengan kedudukan akan mendapatkan kenikmatan.

Kenikmatan dunia adalah fana, karena manusia bersifat dinamis, sesuatu yang pada awalnya nikmat namun karena dilakukan secara terus menerus maka akan berkurang atau bisa hilang kenikmatannya, baik karena obyek atau karena subyeknya. Rasululah Muhammad menjajikan kenikmatan yang abadi. Sekalipun sifat manusia yang dinamis namun kenikmatannya akan bervariasi dan tidak membosankan. Rasulullah Muhammad SAW memberikan tips untuk meraih kedudukan dan kenikmatan abadi dengan bershadaqah.

Ketika mendengar kata shadaqah maka yang terbersit dalam benak adalah dengan harta benda, karena itu kadang banyak orang yang sudah merasa jenuh dengan kata-kata shadaqah. Karena pemikirannya jangankan untuk memberikan orang lain untuk dirinya sendiri masih kekurangan. Atau ada yang berfikir, telah bersusah payah bekerja mencari dan mengumpulkan harta, malam jadi siang dan siang tak pernah berhenti bekerja, memeras otak, pikiran, membanting tulang memeras keringat. Mengapa setelah terkumpul harus dikeluarkan untuk infaq dan shadaqah? Sehingga pada suatu saat Rasulullah SAW kedatangan tamu orang-orang miskin yang mengadu kepada Rasulullah:

ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ مِنْ الْأَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَا وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ أَمْوَالٍ يَحُجُّونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ

“Orang-orang kaya, dengan harta benda mereka itu, mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi, juga kenikmatan yang abadi. Karena mereka melaksanakan shalat seperti juga kami melaksanakan shalat. Mereka puasa sebagaimana kami juga puasa. Namun mereka memiliki kelebihan disebabkan harta mereka, sehingga mereka dapat menunaikan 'ibadah haji dengan harta tersebut, juga dapat melaksnakan 'umrah bahkan dapat berjihad dan bersedekah."

Dari hadits tersebut, jelas kalimat pengaduan dari para fuqara’, karena kewajiban maghdhah seperti shalat, puasa yang telah dijalankan, tetapi juga dilaksanakan oleh para aghniya’. Maka derajat dan kemuliaan para fuqara’ jelas lebih rendah dan tidak mempunyai kelebihan amal dibanding yang dilakukan orang-orang kaya. Bila melihat amaliyah ibadah para aghniya’ semakin jelas kelemahan dan kekurangan para fuqara’, semakin terpuruk ketika dirinya tidak bisa berinfaq dan shadaqah, padahal hal ini telah dilakukan oleh para aghniya’ melalui zakat, infaq dan shadaqah. Dan tidak sampai disitu bahwa para aghniya’ dapat melaksanakan haji, umrah dan berjihad dengan hartanya.

Dari hadits tersebut jelas begitu sulitnya bagi para fuqara’ untuk mendapatkan kedudukan dan kemuliaan, karena semua telah diambil oleh orang-orang kaya. Namun demikian Rasululah memberikan jalan kemudahan untuk meraih kedudukan dan kemuliaan. Suatu amalan bila dilakukan maka orang-orang faqir dapat meraih keutamaan sebagaimana yang didapatkan oleh orang-orang yang kaya. Karena itu Rasululah melanjutkan sabdanya:

أَلَا أُحَدِّثُكُمْ إِنْ أَخَذْتُمْ أَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ إِلَّا مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ تُسَبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ

"Maukah aku sampaikan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian ambil (sebagai amal ibadah) kalian akan dapat melampaui (derajat) orang-orang yang sudah mengalahkan kalian tersebut, dan tidak akan ada yang dapat mengalahkan kalian dengan amal ini sehingga kalian menjadi yang terbaik di antara kalian dan di tengah-tengah mereka kecuali bila ada orang yang mengerjakan seperti yang kalian amalkan ini. Yaitu kalian membaca tasbih (Subhaanallah), membaca tahmid (Alhamdulillah) dan membaca takbir (Allahu Akbar) setiap selesai dari shalat sebanyak tiga puluh tiga kali." (HR. Buchari: 798)


Hadits tentang keutamaan berzikir dengan membaca tasbih, tahmid, takbir sesudah shalat dengan redaksi yang hamper sama juga terdapat dalam Shahih Buchari nomor 5854,Shahih Muslim nomor 936,1674, 2050 dan Musnad Ahmad nomor 20508)

Demikian cintanya Allah kepada hamba-Nya dan begitu cintanya Rasulullah terhadap umatnya memberikan kemudahan untuk beribadah, guna meraih derajad dan kemuliaan yang lebih tinggi. Bahwa shadaqah menjadi kunci untuk meraihnya. Dan shadaqah tidak harus menggunakan uang dan harta benda. Allah telah memberikan potensi, kekuatan dan kemampuan untuk bershadaqah. Allah telah menyampaikan bahwa perkataan yang bagus adalah shadaqah dari pada memberikan tetapi dengan menyakiti,

“Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun”. (QS. Al Baqarah: 263)

Perkataan yang baik yang dimaksud bila menolak dengan cara yang baik, tidak menghina atau mencela, demikian pula bila orang meminta kurang sopan juga dengan lapang dada untuk memaafkannya. Hal ini sering dialami ketika sedang berkendaraan ada orang yang meminta-minta, sedang dia nampak sehat dan masih muda, tidak ada yang menghalangi untuk bekerja dan berusaha secara wajar, biasanya akan muncul kata-kata yang tidak enak. Karena itu bila berkenaan diberi dengan ikhlas dan bila tidak berkenan ditolak dengan cara yang halus.

Shadaqah tidak harus menggunakan uang dan harta, senyumpun menjadi ibadah. Senyuman yang tulus dari lubuk hati terdalam, senyuman bukan cibiran dan sinis. Ada bebarapa pedoman yangteramsuk shadaqah tetapi tidak dengan uang dan harta. Rasulullah SAW dalam hadit yang diriwayatkan At Tirmidzi hadits nomor 1679 menyebutkan:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَظْمَ عَنْ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ.

Rasulullah SAW bersabda: "Senyummu kepada saudaramu merupakan sedekah, engkau berbuat ma'ruf dan melarang dari kemungkaran juga sedekah, engkau menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat juga sedekah, engkau menuntun orang yang berpenglihatan kabur juga sedekah, menyingkirkan batu, duri dan tulang dari jalan merupakan sedekah, dan engkau menuangkan air dari embermu ke ember saudaramu juga sedekah."

Begitu luas cakupan tentang shadaqah, beberapa kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan orang . Dimana manusia selain sebagai makhluk pribadi, sosial dan makhluk Tuhan.

7/20/2020

Fungsi Masjid Di Masyarakat Dan Manajemennya Menuju Masjid Paripurna

Masjid merupakan salah satu bangunan monumental bagi umat Islam, kebanggaan dan menjadi simbol kekuatan bagi umat Islam. Masyarakat sangat berantusias untuk mendirikan tempat ibadah, sehingga karena bersemangatnya dalam satu desa kadang terdapat masjid lebih dari satu, bahkan kadang pada setiap RT juga terdapat tempat ibadah yang berupa musholla/ langgar.
Masjid dengan aktifitas pelayanan umat
Perkembangan tempat ibadah banyak yang belum diimbangi dengan upaya pengelolaan masjid. Bagaimanakah masjid dapat dijaga dan dipergunakan bukan hanya sebagai tempat shalat saja, namun masjid dapat dikembangkan pada fungsi-fungsi yang lain sehingga keberadaan masjid dapat menjadi pusat kegiatan bagi umat Islam. Bahkan muncul suatu upaya untuk memberdayakan masjid menjadi masjid yang paripurna.

Karena itu dalam perjalanan sejarah, masjid telah mengalami perkembangan yang pesat, baik dalam bentuk bangunan maupun fungsi dan perannya. Hampir bisa dikatakan, dimana ada komunitas muslim, pasti disitu ada masjid. Di samping menjadi salah satu tempat yang suci untuk beribadah bagi umat Islam, masjid juga menjadi sarana berkumpul, menuntut ilmu, bertukar pengalaman, pusat dakwah, kepentingan sosial dan kegiatan lainnya.

Meskipun demikian, tidak berarti bahwa setiap masjid di tanah air sudah dikelola dan dimanfaatkan dengan maksimal oleh para pengurus. Masih terdapat beberapa masjid yang pengelolaannya masih memprihatinkan bahkan sepi dan ditinggalkan oleh para jemaahnya. Tugas siapakah untuk mengembangkan fungsi masjid dan bagaimana cara mengelola masjid agar bisa makmur dalam manajemen kepengurusannya. Karena itu dalam makalah ini akan disampaikan, bagaimanakah memenej masjid agar lebih berdaya guna sehingga menuju pada masjid paripurna.


7/17/2020

Adab bersedekah menurut Alquran Al Baqarah Ayat 262, 263

Ada pepatah Jawa yang mengatakan “bandha mung titipan nyawa mung gadhuhan” harta hanya titipan, nyawa hanya pinjaman. Setiap suku bangsa mempunyai para lelulur yang meningggalkan kata bijak dan patut untuk dijadikan teladan. Salah satunya orang Jawa mempunyai perhitungan dan mengingat setiap kejadian dari sebab dan akibat. Sesuatu yang terjadi pada kehidupan manusia senantiasa dicatat dan diingat-ingat sehingga menjadi landasan dalam berbuat dan kehati-hatian dalam bertindak. Para tokoh diantaranya Frans Magnis Suseno menulis dalam buku Etika Jawa, menggambarkan tentang sikap dan kehati-hatian orang Jawa.

7/12/2020

Pemimpin Yang Baik, Saling Mencintai dan Saling Mendoakan

Kita sering mendengar kata pemimpin, sebenarnya apakah memimpin itu? Pemimpin adalah orang yang memimpin. Maka bila ada pemimpin pasti ada yang dipimpin karena itu kedua keduanya saling berkaitan. Di dalam hadis nabi Muhammad disebutkan bahwa kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinannya.

Kepemimpinan dalam Islam berdimensi dunia akhirat, karena bertanggungjawab kepada yang memberikan mandat didunia yaitu pejabat yang diatasnya. Kepemimpinan berorientasi akhirat karena setiap kemimpin bertanggung jawab terhadap Allah. Kepemimpinan merupakan amanah, untuk memmimpin dan membawa pada yang dipimpin mendapaatkan kebahagiaan, kesejahteraan, keamanan. Untuk mewujudkan masing-masing pemimpin mempunyai skill dan styile yang berbeda-beda sehingga didalam melaksanakan kempemimpinan mempunyai efektifitas dan produktifitas yang bebeda-beda.

Di dalam organisasi pemimpin dibagi menjadi tiga macam, pertama manajemen puncak top manajer (manajer puncak), kedua middle manager (manajer menengah), ketiga low manager/ supervisor (manajer bawahan). Seorang pemimpin harus mempunyai keterampilan manajemen (manajerial skill) ataupun keterampilan teknik (technical skill). Semakin rendah kedudukan seorang pemimpin dalam organisasi, semakin rendah keterampilan manajemennya. Hal ini karena aktivitas yang dilakukan bersifat operasional, sebaliknya semakin tinggi kedudukan seorang pemimpin dalam organisasi, semakin menonjol keterampilan manajemennya karena aktivitas yang dijalankan bersifat konsepsual konsepsional. Dengan kata lain semakin tinggi kedudukan seorang pemimpin dalam organisasi ia semakin dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir secara konseptual, strategis dan makro. (Umam, Khaerul (2015), Manajemen Organisasi, Pustaka Setia, Bandung hal: 126)

Pemimpin melaksanakan kepemimpinan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan, karena itu bila tujuan bisa dicapai maka disitulah wujud kesuksesan seorang pemimpin, sebaliknya bila pemimpin tidak mempunyai visi, pandangan yang positif, maka tidak mempunyai rencana atau program jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Pemimpin yang demikian ini ini sangat mustahil akan bisa membawa pada anggoat pada kemajuan dan perkembangan yang positif. Karena cenderung pemimpin yang demikian ini hanya mempunyai keterampilan keterampilan teknis secara spesifik yang tidak bisa membuat program dan perencanaan yang signifikan.

Untuk menjadi pemimpin yang bisa membawa pada ada anggota yang dipimpinnya mencapai tujuan yang direncanakan maka seorang pemimpin dengan yang dipimpin mempunyai sikap saling mencintai, saling mendoakan sehngga akan terwujud keharmonisan. Rasulullah telah menjadi figur uswatun hasanah, sehingga apapun yang dikatakan sesungguhnya telah dilaksanakan.

خِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ

"Sebaik-baik pemimpin kalian adalah mereka mencintai kalian dan kalian mencintai mereka, mereka mendo'akan kalian dan kalian mendo'akan mereka. Dan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah mereka yang membenci kalian dan kalian membenci mereka, mereka mengutuk kalian dan kalian mengutuk mereka." Sahabat ditanya, "Wahai Rasulullah, tidakkah kita memerangi mereka?" maka beliau bersabda: "Tidak, selagi mereka mendirikan shalat bersama kalian. Jika kalian melihat dari pemimpin kalian sesuatu yang tidak baik maka bencilah tindakannya, dan janganlah kalian melepas dari ketaatan kepada mereka." (HR. Muslim: 3347, 3348)

Dari hadits tersebut disebutkan syarat-syarat pemimpin yang baik:

  1. Pemimpin mencintai anggota atau rakyatnya, sehingga amanah kepemimpinannya diterima dengan senang untuk mewujudkan kecintaannya.
  2. Yang dipimpin atau rakyatnya mencintai pemimpinnya, yang karenanya akan terwujud harmonisasi dalam kehidupan, terwujud saling menghargai dan menghormati.
  3. Pemimpin mendoakan kepada yang dipimpin atau rakyatnya. Pemimpin akan membimbing, mengarahkan, melindungi anggota sehingga anggota merasa aman, nyaman, bahagia dan sejahtera.
  4. Anggota yang dipimpin/ rakyat mendoakan pada pemimpin, karena pemimpinnya dapat membimbing dan menyelamatkannya.

Bila dalam suatu organisasi terjadi sikap kontra produktif, tidak adanya sikap saling menyayangi dan menghormati maka kepemimpinan akan terjadi kegagalan. Bagaimana pemimpin yang tidak dicintai rakyatnya akan berupaya untuk mewujudkan kesejahtraan rakyatnya. Demikian pula pemimpin yang tidak mencintai rakyatnya tentu akan berbuat sewenang-wenang, bahkan segala upayanya hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi. Telah banyak contoh tentang pemimpin dan rakyat yang saling mencintai, menghormati sehingga Allah melimahkan barakahnya.

7/09/2020

Ciri-Ciri Orang Bertaqwa dan Konsekwensi Yang Harus Dilakukan, Khutbah Bahasa Indonesia

Realisasikan taqwa pada amaliah keseharian akan membentuk tabi’at atau watak serta perangai yang menjadi ciri-ciri orang yang bertaqwa. Walaupun tabi’at itu sekecil biji sawi pengaruh taqwa tersebut akan memberikan pencerahan dan aura kesejukan serta kedamaian pada diri seseorang yang bertaqwa dan juga lingkungan sekitarnya.

اَلْحَمْدُ ِللهِ الَّذِيْ فَرَضَ عَايِناً بِأَعْمَلِ الصَّالِحَاتِ وَنَهَى بِأَعْمَلِ السَّيِّئَاتِ وَالْمُنْكَرِ. أَشْهَدُ أَنْ لَاإِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْـدَهُ لاَشَـرِيْكَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ لَانَبِىَّ بَعْدَهُ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلىَ سَيِّدِنَا حَبِيْبِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ وَالَهُ . أَمَّا بَعْدُ.فَيَا عِبَادَ اللهِ, اِتَّقُوْا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَاتَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ .

Jema’ah Juma’ah Rahimakumullah
Pada kesempatan yang mulia ini, kami senantiasa mengajak pada para jema’ah marilah kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa. yaitu dengan sekuat daya upaya melaksanakan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya.

Dalam khutbah juma’ah ini akan kami sampaikan ciri-ciri orang yang bertakwa agar kita dapat yakin dan menjadi sebenar-benar insan muttaqin dihadapan Allah SWT dan implementasi taqwa kita berpengaruh positif pada masyarakat di sekeliling kita.

Dengan ketaqwaan yang demikian Islam mampu menunjukan misi utamanya sebagai agama rahmatan lil’alamin, bukan sebagai agama yang terhijab/ tersekat dan tertutup oleh orang Islam itu sendiri. Sebagaimana disampaikan oleh Syeh Muhammad Abduh :
أَلْاِسْلَامُ مَحْجُوْبٌ بِالْمُسْلِمِيْنَ
“Agama Islam tertutup (perkembangannya) oleh orang Islam sendiri”

Jema’ah Juma’ah Rahimakumullah
Pengertian taqwa yang telah masyhur dikemukakan oleh para ulama adalah “Menyamakan atau melaksanakan perintah-perintah Allah dan menghindar atau menjauhi larangan-larangan-Nya “
Dari pengertian tersebut banyak sekali konsekwensi yang harus kita laksanakan untuk mewujudkan dengan sebenar-benar taqwa, diantaranya:
1. صِحَّةُ الْعَقْدِ : Prinsip teguh dalam keimanan dan ketauhidan.
Allah telah berfirman dalam surat Al Fussilat 30 yang Artinya:
“ Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Tuhan kami adalah Allah” kemudian merekia meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan) “Janganlahkamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih; dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu”.
2. أَلْعَمَلُ بِالْعِلْمِ : Prinsip kewaspadaan berdasar pengetahuan dengan cara berpegang teguh pada agama yang haq dan murni yaitu agama Islam sebagai petunjuk dan pemandu amaliyah ummat dengan kesempurnaan syari’atnya. Allah berfirman didalam surat Ar-Ruum 30 yang Artinya :
“ Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam) sesui fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”
3. أَلصِّدْقُ بِالْقَصْدِ : Perinsip kesungguhan dalam kebaikan. Sungguh sungguh melaksanakan peribadatan dengan niat dan ikhlas. Peribadatan demikian ini akan sampai pada tujuan dan memiliki bobot/ kwalitas dihadapan Allah SWT.
4. أَلْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ : Prinsip disiplin. melaksanakan kewajiban sesuai / tepat waktunya.
5. اِجْتِنَابُ الْحَدِّ : Prinsip menghindar dari kerusakan. Berusaha keras dengan segala daya upaya menghindari larangan Allah dan rasul-Nya. Karena pada dasarnya larangan yang dilaksanakan pastilah menyebabkan kerusakan.

Dari direalisasikan taqwa pada amaliah keseharian maka akan membentuk tabi’at atau watak serta perangai yang menjadi ciri-ciri orang yang bertaqwa. Walaupun tabi’at itu sekecil biji sawi pengaruh taqwa tersebut akan memberikan pencerahan dan aura kesejukan serta kedamaian pada diri seseorang yang bertaqwa dan juga lingkungan sekitarnya.

Jema’ah Juma’ah Rahimakumullah
Allah menyebutkan beberapa ciri orang bertaqwa
termaktub didalam Alquran surat Al Baqarah ayat 1-5:


Alif Lam Mim, Kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa. (yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada (Al-Qur’an) yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dan (kitab-kitab) yang telah diturunkan sebelum engkau dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dalam Alquran surat Ali Imran 133-134 juga disebutkan:

“Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa (yaitu) orang-orang yang berinfak, baik di waktu luang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan”.

Jema’ah Juma’ah Rahimakumullah
Berdasar firman Allah tersebut di atas bahwa ciri-ciri orang-orang yang bertaqwa yaitu :
1. Mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki baik di waktu luang maupun sempit.
2. Mereka yang beriman kepada (Alquran) & (kitab-kitab) yang telah diturunkan sebelumnya.
3. Mereka yang yakin akan adanya akhirat.
4. Mereka yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain.

Namun lebih dari itu kita harus selalu meningkatkan ketaqwaan, agar tidak termasuk orang yang merugi karena hari ini kita lebih baik dari hari kemarin. Dan untuk mencapai sebenar-benar taqwa, sebagaimana disampaikan oleh Syeh Al Muhasibi salah seorang ahli tasyawuf berpendapat bahwa bukti utama ketaqwaan ialah bersikap wara’ terhadap larangan-larangan Allah. Yang dimaksud dengan wara’ oleh Syeh Ibrahim bin Adham, ialah “meninggalkan segala sesuatu yang meragukan dan yang tidak berarti, meninggalkan yang diharamkan, yang makruh dan bahkan yang tidak diperlukan oleh agama”.
Demikian khutbah Jum’ah ini kami sampaikan semoga kita dapat selalu meningkatkan taqwa kita kepada Allah setelah mengetahui ciri-ciri dan konsep peningkatannya, amin.

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي القُرْآنِ العَظِيْمِ وَتَقَبَّلَ مِنِّي وَمِنْكُمْ تِلاوَتَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ العَلِيْمُ .وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ


7/06/2020

Tobat, Hapus Dosa dan Kesalahan Untuk Wujudkan Kebeningan Hati

Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah dalam sebaik-baik bentuk. Karena sangat mustahil, bila Allah menciptakan manusia dengan tidak sempurna lalu diberi mandat untuk menjadi khalifatul ard (wakil Allah di muka bumi). Dengan kesempurnaan penciptaan tidaklah cukup, karena manusia harus diuji dalam beberapa tingkatan. Lalu Allah memberikan kelengkapan sebagai penunjang bagi kesempurnaan manusia.

Kelengkapan dan kesempurnaan panca indra dan fungsinya, lalu diberi akal, hati dan agama. Bila hilang salah satu fungsi tersebut, maka kesempurnaan manusia akan menjadi berkurang. Bahkan kekurangan itu sampai pada level yang lebih rendah daripada binatang ternak.
“Dan Sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. mereka Itulah orang-orang yang lalai’. (QS. Al A’rof: 179

Apakah yang menjadikan kekurangan dari kesempurnaan itu? Hal ini karena disamping hati yang akan selalu merenung, mengakui kebesaran Allah. Namun Allah menciptakan hawa nafsu. Hawa nafsu harus dikendalikan, sehingga ketika hawa nafsu tidak terkendali akan menimbulkan perbuatan tercela sehingga berbuat salah dan menimbulkan dosa baik dosa kecil maupun dosa besar.

Upaya menghapus dosa
Kategori dosa ada dua yaitu dosa kecil dan dosa besar. Bentuk dosa kecil tidak terhitung jumlahnya, berbeda dengan dosa besar sebagaimana sabda nabi Muhammad SAW:

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

"Jauhilah tujuh dosa besar yang membinasakan." Para sahabat bertanya; 'Ya Rasulullah, apa saja tujuh dosa besar yang membinasakan itu? ' Nabi menjawab; "menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan tanpa alasan yang benar, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita mukmin baik-baik melakukan perzinahan." (HR. Buchari Muslim)

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْكَبَائِرِ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ditanya tentang kaba'ir (dosa-dosa besar). Maka Beliau bersabda: "Menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orangtua, membunuh orang dan bersumpah palsu". (HR. Buchari Muslim)

Dosa besar menjadi penghalang untuk meraih rahmat dan ampunan Allah. Bila dosa kecil sangatlah mudah untuk dihapuskan, misalnya dengan berjabat tangan, mengucapkan istighfar, berwudu. Namun karena dosa kecil jumlahnya sangat banyak maka potensi manusia untuk berbuat dosa juga semakin banyak, sehingga jangan sepelekan ketika sudah melakukan dosa kecil.

Sebagai ilustrasi, ada sebuah kaca jendela yang baru saja dipasang dan masih nampak bersih, sehingga dengan kaca itu bisa menerangi ruangan terutama pada siang hari tanpa menggunakan lampu atau penerangan. Namun karena kaca tersebut sering terkena debu, dari sedikit demi sedikit, debu tersebut menempel pada kaca. Karena tidak pernah dibersihkan maka dari debu tersebut akan terus menempel sehingga menjadi hitam dan menutupi kaca tersebut. Sehingga walaupun pada siang hari ruangan tetap gelap dan harus mendapatkan penerangan atau lampu karena itu sekalipun dalam ruangan itu ada jendela, namun karena kaca tersebut penuh dengan kotoran. Pada awalnya adalah merupakan debu yang ringan dan disepelekan, namun lama-kelamaan menjadi kotoran yang berat sehingga menutupi sinar yang akan masuk ke dalam ruangan itu. Karena itu dosa kecil bila dibiarkan secara terus menerus akan semakin berkumpul dan akumulasi dosa kecil seakan menjadi dosa besar.

Karena itu sekalipun dosa kecil hendaknya selalu dibersihkan agar hati tetap bening sehingga mudah menerima petunjuk Allah, dengan memperbanyak istighfar menyempurnakan wudhu . Adapun untuk yang dosa besar hanya bisa dilakukan dengan melakukan tobat, permohonan ampun kepada Allah.


“Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhaa (taubat yang semurni-murninya). Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai." (QS. Attahrim: 8)

Dalam Tafsir Alquran terbitan Departemen Agama, bahwa orang yang percaya kepada Allah dan rasulnya diperintahkan untuk bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Adapun ciri-ciri taubatan nasuha adalah 1) berhenti dari perbuatan maksiat yang telah dilakukan, 2) menyesali perbuatan buruk yang telah dilakukan atau perbuatan tercela yang telah dilakukan, 3) tidak akan mengulangi perbuatan maksiat yang telah dilakukan.

Bila dosa yang berkaitan dengan haqqul Adam, misalnya mencuri atau merampok maka hasil jurian, rampokan dan jarahan agar dikembalikan kepada pemiliknya. Kemudian bila menuduh orang berbuat zina dan tuduhan itu adalah tuduhan palsu, maka agar menyerahkan diri dan dilanjutkan dengan permohonan maaf kepada orang yang telah dituduh. Bila melakukan perbuatan menggunjing yang mengarah pada perbuatan fitnah maka agar meminta maaf kepada orang yang telah digunjingkan atau difitnah. Karena sesungguhnya pergunjingan adalah perbuatan tercela, bila nyata maka itu adalah termasuk ghibah dan apabila tidak nyata maka itu termasuk kategori fitnah.


“Dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan,” (QS. Al Baqarah; 191)

“Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh”. (QS. Al Baqarah: 217)

Bila telah melakukan kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan haq Adam, maka agar diselesaikan terlebih dahulu, baru meminta maaf kepada Allah dan selanjutnya bertobat mudah-mudahan dengan bertobat itu akan bisa menghapuskan dosa-dosa yang sudah dilakukan. Nabi Muhammad sekalipun pribadi yang maksum, sudah dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa, namun beliau selalu melakukan istighfar bertaubat kepada Allah dalam sehari tidak kurang dari 100 kali. Bagaimanakah dengan umatnya?